Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      
TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:

Nye droneregler er på vej

Torsdag 20. august 2020 kl: 15:03
Af: advokat (H), ph.d., Lissi Andersen Roost, advokat Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Mathias Kjær Østergaard Andersen, Andersen Partners Advoka

24. maj sidste år vedtog EU-Kommissionen forordning 2019/947 om regler for operation af droner. Forordningen fastsætter regler for, hvordan droneflyvninger i EU skal udføres i fremtiden. Droneflyvninger inddeles i tre kategorier, alt efter hvor risikofyldt flyvningen er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen. EU-reglerne skulle oprindeligt finde anvendelse pr. 1. juli 2020, men blev på grund af situationen med Covid-19 udskudt til 31. december 2020

Forordningen gør det nødvendigt at tilpasse den danske regulering af droner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte på den baggrund i foråret et bekendtgørelsesudkast om droneflyvning i høring.


Bekendtgørelsen har til formål at samle de droneregler, der fortsat kan reguleres nationalt. I dag er droneflyvning reguleret i luftfartsloven samt i bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen. Den nye dronebekendtgørelse vil derfor erstatte disse to bekendtgørelser og træder efter planen i kraft 1. januar 2021. 


Dronebekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser
om:
  • Alderskrav til droneførere
  • Krav om ansvarsforsikring
  • Beskyttelse af privatlivets fred
  • Fastsættelse af regler for droneflyvning nær og over flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og følsomme naturområder

Størstedelen af bestemmelserne i den foreslåede dronebekendtgørelse er en videreførelse af bestemmelser fra bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen.


Alderskrav til droneførere
Droneføreren skal ifølge dronebekendtgørelsen være fyldt 12 år for flyvninger med droner omfattet af den åbne kategori (droneflyvning med lav risiko), og droneføreren skal være fyldt 14 år for flyvninger med droner omfattet af den specifikke kategori (droneflyvning med forhøjet risiko). Danmark påtænker dermed, at alderskravet for flyvninger omfattet af den åbne og specifikke kategori skal være på det laveste niveau, som EU-medlemsstaterne ifølge forordningen er bemyndiget til. 


Krav om ansvarsforsikring
Dronebekendtgørelsen stiller ligesom de nugældende regler krav om, at der skal tegnes en ansvarsforsikring for droner. De nugældende regler, om at droner, som vejer 249 g eller derunder, ikke er omfattet af forsikringspligten, videreføres også.


Beskyttelse af privatlivets fred
Dronebekendtgørelsen viderefører de nugældende regler, der har til formål at sikre privatlivets fred. Det betyder, at droneflyvninger over ejendomme (bygninger, beboelsesejendomme og dertilhørende arealer), der er afgrænset med hæk, mur eller anden visuel tydelig grænse ikke må foretages uden ejerens samtykke eller uden særskilt lovhjemmel. Ved overflyvning af ejendomme, der ikke er tydeligt afgrænset af en hæk, mur mv., må der ikke ske flyvning i en radius af 5 m fra bygninger uden ejerens samtykke. Overtrædes ovenstående, kan droneføreren sanktioneres
med bøde.


Derudover videreføres de nugældende regler om, at droneflyvning inden for 150 meter fra uheldssteder, hvor politi med videre arbejder, ikke må finde sted.


Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og følsomme naturområder
Dronebekendtgørelsen oplister en række kritiske områder, hvor der efter bekendtgørelsen stilles krav om, at flyvning med droner ikke må ske inden for en nærmere bestemt radius eller højde, som er en videreførelse af de nugældende regler.


Flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder
Der må bl.a. ikke ske droneflyvning i en radius af 5 km fra en offentligt godkendt flyveplads eller inden for en radius af 8 km fra en militær flyvestation.

Sikringskritiske områder
Droneflyvning må heller ikke finde sted indtil 150 m fra kongehusets residenser, ambassader, politiets ejendomme og kriminalforsorgens institutioner, medmindre der forinden er indhentet samtykke fra den ansvarlige myndighed.

Følsomme naturområder
Droneflyvninger over særligt følsomme naturområder må ikke ske i en højde under 300 m. Ved særligt følsomme naturområder forstås områder omfattet af Bestemmelser for Civil Luftfart (BL) 7-15 om Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark. Listen kan findes via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. 


Ikrafttræden
Dronebekendtgørelsens ikrafttræden er afhængig af en ændring af luftfartsloven, som Folketinget vedtog den 18. juni 2020. Transportministeren er ifølge ændringen af luftfartsloven dog bemyndiget til at beslutte den endelige ikrafttræden heraf, hvilket forventes at ske samtidig med ikrafttrædelsen af forordning 2019/947. På grund af situationen med covid-19 er forordningens ikrafttræden som beskrevet udskudt til den 31. december 2020, hvilket betyder, at ændringen af luftfartsloven først forventes at træde i kraft på dette tidspunkt. 


Som følge heraf er dronebekendtgørelsens oprindelige ikrafttrædelsestidspunkt den 1. juli 2020 blevet udskudt til den 1. januar 2021. På den baggrund gælder reglerne i bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen uændret frem til årsskiftet.  


Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Transportjuristerne skriver om ny dom om gyldigheden af voldgiftsaftaler i rammeaftaler om transport
- Retten frifandt både speditør og vognmand
- Ny dom om vedtagelse af CMR-loven ved national vejstransport af gods
- Udlejningstrailere var involveret i færdselsuheld - og ender som en sag i Højesteret
- Sag om en uklar befragtningsaftale om et off-shore skib blev afgjort i retten
- Landevejsfragtfører frifundet for ansvar for bortkomst af gods under international landevejstransport
- Aflysning af flyafgang på grund af sygdom er ikke en ekstraordinær omstændighed
- Søfarendes arbejdsforhold forsømmes
- Vejledning til rederier og transportører vedrørende coronasmitte om bord på skibe er opdateret
- Transportjuristerne skriver om konsekvenser ved et No-deal Brexit
- Nye droneregler er på vej
- Tvist mellem rederi og speditør ender i Højesteret

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
-

Klik venligst