Klik venligstRedaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Lufthavn på Amager udlodder 237,7 millioner kroner i aktieudbytte

Fredag 9. august 2019 kl: 11:04
Share  


Af: Redaktionen

Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2019. På baggrund af halvårsresultatet er der i lighed med tidligere år taget beslutning om udlodning af et interimudbytte på i alt 237,7 millioner kroner, hvilket svarer til 30,28 pr. aktie. De største aktionærer i Københavns Lufthavne A/S er Copenhagen Airports Denmark ApS med canadiske Ontario Limited og danske ATP som aktionærer (57 procent) og det danske Finansministerium (39 procent)

Årets første seks måneder tangerede rekordåret 2018 med i alt 14,4 millioner rejsende, hvilket svarer til et fald på 0,1 procent. 
Antallet af lokaltafgående passagerer faldt 0,7 procent, mens antallet af transfer- og transitpassagerer steg med 1,5 procent. 


Resultatet før skat korrigeret for særlige forhold endte i første halvår på 621,6 millioner kroner. Det er 12,5 procent lavere end i samme periode sidste år. Det skyldes primært nedsættelsen af den takst, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen. Følgende en 10 procent reduktion 1. april 2018 blev taksten nedsat med yderligere 5 procent 1. april 2019. Dertil kom højere afskrivninger, og også højere personaleomkostninger på grund af inflation og kapacitetsudvidelse.


Også i 2019 var der en vækst i de interkontinentale ruter, der i årets første seks måneder kunne notere en fremgang på 7,7 procent i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld faldt antallet af rejsende på de korte ruter i Europa med 0,8 procent.


Pilotstrejke og justeringer
Der er flere årsager til, at antallet af rejsende samlet set ikke voksede i forhold til 2018. Strejken hos SAS-piloterne i april og maj kostede ca. 175.000 passagerer. Samtidig justerede Norwegian sit trafikprogram og fløj lidt færre passagerer i forhold til sidste år. Fra maj og frem slår sidste års konkurs i Primera Air også igennem. Selskabet fløj meget charter og mange sommerdestinationer. Den kapacitet mangler i år.


De lavere takster betyder, at omsætningen i den aeronautiske del af forretningen faldt 7,0 procent til 1.174,7 millioner kroner. I den ikke-aeronautiske del af forretningen som shoppingcenter, udlejning og parkering steg omsætningen 3,5 procent til  925,0 millioner kroner.


Nye ruter
Første halvår 2019 bød på en række nye ruter - både sommerruter og helårsruter til nye og til eksisterende destinationer. De nye helårsruter er til europæiske destinationer som eksempelvis Liverpool, London Southend, Nantes, Krakow og Düsseldorf.


Investering i fremtidens lufthavn
CPH har det seneste årti investeret mere end  11 milliarder kroner i at udvikle fremtidens lufthavn og sikre Danmark den bedst mulige tilgængelighed til verden. I 2018 øgede CPH det i forvejen høje investeringsniveau til  2,1 milliarder kroner.


Den 4. juni blev det største terminalbyggeri i årtier indviet  en i alt 36.000 kvadratmeter stor Finger E med passagerområder, gates til flyene og en ny paskontrol. Med Finger E rundede CPH en milepæl i arbejdet med at skabe en fremtidens lufthavn. På verdensplan ser CPH frem mod en vækst i antallet af flyrejsende, men ikke nødvendigvis i antallet af start og landinger, fordi flyene bliver større og belægningen stiger. I 1996 skulle der 270.000 ankomster og afgange til at flyve 16,1 millioner rejsende til og fra CPH. I 2018 var der 266.000 ankomster og afgange til 30,3 millioner rejsende. Samtidig er de nye flytyper både mere brændstoføkonomiske og støjsvage, hvilket reducerer deres indvirkning på klimaet.


Byggeriet af fremtidens lufthavn fortsætter. Der bygges et nyt sorteringsanlæg til afgående bagage og en ny plads foran terminalerne. Dertil kommer de forberedende arbejder til det største byggeri i nyere tid - en 80.000 kvadratmeter udvidelse af terminalområdet efter sikkerhedskontrollen med ekstra plads til de rejsende, flyselskaberne og virksomhederne i lufthavnen. I projektet indgår også en markant udvidelse af bagageeudleveringen.


I årets første seks måneder udgjorde anlægsinvesteringerne 1.083,1 millioner kroner.


Den økonomiske udvikling i Københavns Lufthavn med høje investeringer, usikker udvikling i verdensøkonomien og i passagertallet, samt negative begivenheder for nogle luftfartsselskaber, har sat CPH’s cash-flow under pres. Timingen i det investeringsprogram, der er annonceret for lufthavnen, må derfor muligvis genovervejes, hvis udviklingen accelererer.


Som en midlertidig foranstaltning på baggrund af presset på cash-flow og de nævnte eksterne usikkerheder har bestyrelsen besluttet at udbetale 50 procent i interimudbytte i modsætning til politikken om 100 procent. Beslutningen vil blive revurderet ved årets afslutning. Ledelsen og bestyrelsen vil derfor følge udviklingen nøje.


Bæredygtig vækst
CPH understreger, at væksten og skabelsen af fremtidens lufthavn skal være bæredygtig både klimamæssigt og finansielt.
Fremtidens vækst skal følges af ambitiøse mål om klima og miljø. Første mål blev nået i år, hvor (ACA) Airport Carbon Accreditation har certificeret CPH som CO2-neutral lufthavn. Det sker på baggrund af et større klimaprojekt i Laos, der kompenserer for den CO2 selve driften af lufthavnen udleder. At være en CO2-neutral lufthavn er lige nu det højeste mulige niveau i ACA programmet. Hovedkriterierne bag valget af projektet er blandt andet, at projektet er certificeret som et Gold Standard-projekt, at det foregår i et af verdens mindst udviklede lande og at projekttypen (klimavenlige komfurer) rangerer på listen over projekter med høj troværdighed jævnfør lufthavnsbranchens globale klimacertificering ACA’s retningslinjer for klima-kompensation. Lufthavnen vil arbejde målrettet på at eliminere CO2-udledningen frem mod 2030 og derigennem løbende reducere behovet for klimakompensation.


Punkter fra halvårsrapporten:
  • Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt 0,1 procent i de første seks måneder af 2019. Antallet af lokaltafgående passagerer faldt 0,7 procent, og transfer- og transitpassagerer steg 1,5 procent
  • Omsætningen faldt 2,7 procent til  2.099,7 millioner kroner. (2018:  2.156,9 millioner kroner), primært som følge af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018 og den nye takstaftale, der trådte i kraft pr. 1. april 2019
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 7,9 procent til  1.137,0 millioner kroner. (2018:  1.235,1 millioner kroner.). EBITDA faldt 7,0 procent til  1.132,4 millioner kroner. (2018:  1.217,0 millioner kroner.)
  • EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 14,6 procent til  687,5 millioner kroner. (2018:  805,0 millioner kroner.). EBIT faldt 13,2 procent til  682,9 millioner kroner. (2018:  786,9 millioner kroner.). EBIT er påvirket af den ovennævnte takstnedsættelse, en stigning i personaleomkostninger på 4,5 procent samt en stigning i afskrivningerne på 4,5 procent som konsekvens af de store investeringer i udbygning af lufthavnen
  • Nettofinansieringsomkostningerne faldt  28,4 millioner kroner. i forhold til 2018, hvilket skyldtes en lavere gennemsnitlig rente
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 12,5 procent til  621,6 millioner kroner. (2018:  710,7 millioner kroner.). Resultat før skat faldt 10,9 procent til  617,0 millioner kroner. (2018:  692,6 millioner kroner.)
  • Anlægsinvesteringer udgjorde  1.083,1 millioner kroner. i de første seks måneder af 2019 (2018:  1.033,2 millioner kroner.). Investeringer i årets første seks måneder omfatter blandt andet udvidelse af Terminal 3 airside, opførsel af Finger E, nye bagagefaciliteter, udvidelse af kølekapaciteten samt diverse forbedrende vedligeholdelse
  • Interimudbyttet på i alt  237,7 millioner kroner er til disposition 13. august 2019. Udbyttekørslen foretages på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens afslutning 12. august 2019

CPH forventer, at det samlede antal passagerer vil være på niveau med 2018, og justerer derfor forventningerne til omsætningsvæksten til et negativt interval på 2 - 3 procent i forhold til det tidligere interval på 0 procent til negativ 1 procent. CPH fastholder forventningerne til resultat før skat korrigeret for særlige forhold og investeringer i anlægsaktiver.


Omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes det samlede antal passagerer at være på niveau med 2018. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Selvom passagertallet forventes at være på niveau med 2018, forventes et fald i omsætningen grundet en takstnedsættelse på 10 procent pr. 1. april 2018, og den nye takstaftale gældende fra april 2019. Den nye takstaftale medførte en omlægning af startafgifter og passagerrelaterede afgifter. Priserne vil med den nye aftale initielt være ca. 5 procent lavere i 2019 i forhold til 2018.


Udviklingen i omsætningen forventes således at være et fald i intervallet 2-3 procent, primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra den 1. april 2019, samt SAS pilot-strejken og justering i vores flyselskabers trafikprogram.


Resultat før skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært på grund af en stigning i antal ansatte grundet kapacitetsudvidelser og øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger forventes at ligge på niveau med 2018 og finansieringsomkostningerne forventes at være lavere end 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem 1.250 millioner kroner og 1.350 millioner kroner, når der korrigeres for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold. Resultatet er påvirket af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra april 2019, samt strejken hos SAS-piloterne og justering i flyselskabernes trafikprogram.


Investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer, at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber, og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.
CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019, som forventes at udgøre i niveauet  1,8 milliarder kroner til  2,1 milliarder kroner for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter blandt andet en udbygning af Terminal 3 airside, widebody-kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger E, etablering af Bagagefabrik Vest, samt nye standpladser. Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer.


Klik venligst

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Koncernchef flyver fra flyselskab
- Arbejdsrelaterede coronatest går fri af beskatning som personalegode
- Negativ coronatest er et krav for at komme til Danmark
- 2020 var godt for brint - 2021 bør blive markant bedre
- Passagertal faldt til en trediedel i nordjysk lufthavn
- Skærpede indrejserestriktioner for udlændinge med bopæl i Storbritannien er blevet forlænget
- Passagerer fra Storbritannien skal vise negativ corona-test
- Tysk og luxembourgsk transport- og logistik-koncern udvider samarbejde med ugentlige flyafgange
- - COVID-19 tog livsgreb på vores samfund
- Opkøb er faldet på plads
- Bornholm får endnu en forbindelse
- Fly fra Storbritannien formenes adgang til luftrummet over Danmark

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligst