Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
Færgerederi bidrager til bedre miljø over Øresund
Rederiet ForSea, der driver den højfrekvente færgeforbindelse mellem Helsingør-Helsingborg, skabte i første kvartal markante miljøforbedringer på overfarten ved at sejle med verdens største batteridrevne passagerfærger - Aurora og Tycho Brahe. Rederiet anfører, at miljøgevinsten har været markant
16-04-2019 19:35
Alle partier bakker op om stop for social dumping i busbranchen
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF fremsatte 1. marts et beslutningsforslag, der skal forsøge at gøre op med social dumping i busbranchen. Forslaget har været til førstebehandling i Folketinget, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) støttede initiativet sammen med R, V og K. Beslutningsforslaget pålægger VLAK-Regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på at sikre lovgivning og initiativer, der skal bekæmpe social dumping i busbranchen
12-04-2019 10:03
Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om 4.500 borgeres indtægter fra kørselstjeneste
Via de hollandske skattemyndigheder har Skattestyrelsen modtaget oplysninger om ca. 4.500 chaufførers indtægter via en platformsbaseret kørselstjeneste. Skattestyrelsen oplyser, at den af hensyn til det administrative samarbejde i EU på skatteområdet ikke har Skattestyrelsen mulighed for at oplyse, hvilken platformsbaseret kørselstjeneste oplysningerne vedrører. Men Skattestyrelsen henviser på sin web-side til tidligere oplysninger fra Holland, der omtaler kørselstjenesten Uber
11-04-2019 21:29

Ændring af bekendtgørelse om rutekørsel er sendt i høring
Færdselsstyrelsen har sendt udkast til ny ’bekendtgørelse om rutekørsel’ i høring med høringsfrist 13. maj. Udkastet indeholder blandt andet bestemmelser omkring, hvilke oplysninger ansøger skal afgive, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få tilladelse til fjernbuskørsel samt Færdselsstyrelsens tilsyn
16-04-2019 23:00
Mest læste
Seneste kommentarer
- biogas
- hr.
- Transportkonsulent
- Pensionist
- Aalborg
- El biler i busbanen

Se mere debat her!

Tog i Skåne køre mere præcist og flere rejser kollektivt
Antallet af rejser med den kollektive trafik i Skåne, der varetages af Skånetrafiken, er steget med 4.3 procent i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen ligger ifølge kvartalsrapporten for Skånetrafiken 1,3 procentpoint over målet. Skånetrafikens kvartalsrapport viser også, at Pågatågene sætter rekord i punktlighed med 97 procent på Västkustbanan
16-04-2019 14:05

Vejdirektoratet dæmper støjen fra motorvejen ved Silkeborg
Vejdirektoratet er gået i gang med støjdæmpende arbejder flere steder langs Silkeborgmotorvejen. De støjdæmpende tiltag, der skal supplerer den allerede opførte støjdæmpning, der ikke viste sig tilstrækkelig, ventes gennemført inden udgangen af i år
15-04-2019 19:32

Organisationer og trafikselskab vil forbedre samarbejdet om køreplanerne
Mange buschauffører har de seneste måneder sat fokus på deres arbejdstid og pauser i forbindelse med en kampagne, der kaldes Tryk Stop. Som udløber af denne kampagne besluttede Dansk Person Transport (DPT), som organiserer busoperatørerne, sammen med 3F i slutningen af sidste år at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan de udfordringer, buschauffører oplever omkring deres arbejde kan håndteres - eksempelvis i samarbejde med landets trafikselskaber og de operatørselskaber, der kører på kontrakter om den kollektive trafik
12-04-2019 11:53

Passagererne på Fyn er tilfredse med busdriften
Den årlige kundetilfredshedsmåling fra FynBus er blevet offentliggjort på fynbus.dk. Målingen viser, at der er stor tilfredshed at spore blandt FynBus’ kunder. - Jeg er rigtig glad for årets undersøgelse, der viser det bedste resultat i 10 år, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus
12-04-2019 10:35

IT-virksomhed byder ny medarbejder velkommen
Odense-virksomheden DigiTach, der blandt andet leverer it-systemer til håndtering af data fra digitale fartskrivere, får flere og flere kunder. Derfor har der været behov for at ansætte en ny medarbejder
12-04-2019 06:00

Datoen for åbningen af Cityringen i København er usikker
Hovedstadens nye metrolinje, Cityringen, er inde i slutspurten. Men en af entreprenørens vigtige milepæle på projektet er imidlertid ikke nået. Med få måneder igen kræver det en stor indsats fra alle parter at komme i mål til tiden. Derfor kan Metroselskabet endnu ikke sætte nogen dato for åbningen. - Det er ærgerligt, at vi ikke kan melde en åbningsdato ud, som vi havde planlagt. Men der er en vigtig milepæl, som ikke er overholdt, siger Henrik Plougmann Olsen, der er Metroselskabets administrerende direktør
11-04-2019 21:57

Aarhus Letbanen vil markere 1. etape søndag 12. maj
Ejerne af Aarhus Letbane - det er Aarhus Kommune og Region Midtjylland - har inviteret transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at åbne letbanestrækningen til Grenaa og samtidig markere afslutningen på etape 1 af Aarhus Letbane. Det skal ske søndag 12. maj
11-04-2019 21:38

Odense får fjernbusforbindelse til Billund Lufthavn
Onsdag 17. april åbner fjernbusselskabet FlixBus en direkte forbindelse mellem Odense og Billund Lufthavn. I Odense er der forbindelser til andre stop i Danmark - eksempelvis København - og Europa
11-04-2019 21:19

Transportministeren kommenterer afstemning i EU-Parlamentet
- Jeg er fortrøstningsfuld overfor, at medlemslandene og EU-Parlamentet kan blive enige om en endelig aftale. Her vil vi selvfølgelig fra dansk side arbejde hårdt for at sikre, at de mange vigtige danske prioriteter bliver gennemført, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) i en kommentar til sidste uges afstemning i EU-Parlamentet om EU-Kommissionens vejpakke
10-04-2019 17:10

Udenlandske busvognmænd uden moms vil blive meldt til politiet
Persontransportorganisation vil politianmelde udenlandske busvognmænd, der kører uden momsregistrering. Det understreger organisationen Dansk PersonTransport. Gennem de seneste to år har foreningen, som udspringer af Danske Busvognmænd og Dansk Taxiråd, undersøget omfanget af udenlandske bussers cabotagekørsel. Undersøgelserne kortlægger udenlandske bussers aktivitet i Danmark
10-04-2019 15:51

Knap 8.000 blev taget med for høj hastighed
I sidste uge gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod hastighedsoverskridelser i trafikken. Ved de målrettede hastighedskontroller, som var koordineret på europæisk plan i regi af TISPOL, blev der konstateret 7.837 hastighedsoverskridelser
10-04-2019 09:54

Vejudsigten for påsken melder om tæt trafik på udvalgte dage
Påsken giver traditionelt anledning til eksempelvis familiebesøg og ture i sommerhuset. Af samme grund kan der i perioder være mange biler på vejene flere steder i landet. Vejdirektoratet peger på, at det især gælder på udrejsedagene lørdag 13. april, onsdag 17. april og skærtorsdag 18. april, hvor trafikken hovedsageligt bevæger sig på tværs af landet fra Hovedstadsområdet mod Jylland samt fra den dansk-tyske grænse ved Padborg mod Aarhus. Man må også forvente øget trafik i de store sommerhusområder - især på den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland
10-04-2019 08:08

Vejene fik mindre salt
Vinterberedeskabet er ved at være lukket ned for denne gang. Vejdirektoratet konstaterer, at vinteren 2018/2019 har været historisk mild. Det er lig med færre kørsler med slatspredere og er mindre forbrug af salt
10-04-2019 07:34

Energiselskab leverer 15 procent af energien til Hovedstadens busser
Inden årsskiftet vil 15 procent af hovedstadens busdrift blive udført med elbusser. Energiselskabet E.ON, der skal levere energien til de elektriske busser, fremhæver, at busserne kommer til at køre på bæredygtig energi, som vil bidrage til, at København kan nå målet om at være CO2-neutral inden 2025

09-04-2019 12:16

Energi-koncern viser overskud på godt 500 millioner kroner
2018 var et godt år for OK-koncernen, som tirsdag kunne præsentere et overskud på 517 millioner kroner før skat. Stort set alle forretningsområder i moderselskabet har haft vækst, og koncernens største datterselskab, Kamstrup, har ligeledes øget omsætningen. Koncernresultatet på 517 millioner kroner er på niveau med sidste års rekordresultat, hvilket bestyrelsen i OK anser som meget tilfredsstillende
09-04-2019 11:45

Dækimportørerne får ny formand
Jannick Ditlevsen, 47 år og salgschef for dækfirmaet Apollo Vredesteins danske aktiviteter, er valgt til ny formand for Dækimportørforeningen. Han blev valgt på foreningens årlige generalforsamling forleden, hvor han afløste den hidtidige formand Kenneth Saust, 59 år og administrerende direktør for Yokohama Danmark as
09-04-2019 10:04

Smutvej fra motorvejen er klar ved Rødekro
På fredag åbner Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune for en genvej - en såkaldt shunt - så bilister kan køre uden om rundkørslen ved frakørsel 70 ved Rødekro og ind mod Aabenraa. Genvejen er den første af to forbedringer i adgangsforholdene til Motorvej E45 ved Rødekro
08-04-2019 09:46

Persontransportorganisation støtter løsningsforslag på cabotage-området
Det nye løsningsforslag fra DA og FH, som vi tidligere fredag har omtalt her på transportnyhederne.dk, tilføjer en bestemmelse i udstationeringsdirektivet, der sikrer, at udenlandske vognmænd, der kører cabotage-kørsel i Danmark skal følge niveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på området mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Dansk PersonTransport bakker op om forslaget
05-04-2019 15:00

Trafikselskab sætter tavler med tidsintervaller op på stoppestederne efter påske
Movia - trafikselskabet på Sjælland inklusiv hovedstadsområdet - har i forlængelse af beslutningen om at genindføre rutebeskrivelser på stoppestederne besluttet at supplere med trykt information om, hvor tit busserne kører i løbet af døgnet og hen over ugen på henholdsvis hverdage, lørdage og søndag/helligdage
05-04-2019 09:20

Buschauffør var påvirket af alkohol
En 49-årig buschauffør i Aarhus blev tirsdag sidst på eftermiddagen anholdt og sigtet for spirituskørsel. Det skete efter, at han havde lavet flere hårde opbremsninger ved cyklister og ramte et træ med sidespejlet, hvorefter en passager havde bedt chaufføren om at stoppe bussen
04-04-2019 08:54

Politiet anholder ni albanere på Esbjerg Havn
Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt i alt ni yngre albanske mænd på havnen i Esbjerg. De ni mænd havde gemt sig i lastbiler med det formål at komme illegalt med DFDS’s godsfærge til England
04-04-2019 05:23

Berlin får 15 nye el-busser fra Mercedes-Benz
Den første af 15 nye eCitaro-busser fra Mercedes-Benz er blevet leveret til Berlins trafikselskab, BVG - Berliner Verkehrsbetriebe. Dermed bliver den kollektive transport i den tyske hovedstad end smule mere emissionsfri der, hvor busserne fra BVG kører
03-04-2019 12:24

Letbane-åbning påvirker busruter
Hvordan skal bybusserne i Odense køre, når byens letbane åbner om et par år. Det spørgsmål vil Odense Kommune gerne høre borgernes mening om. Derfor har Odense Kommune har startet høringen af et forslag til, hvordan fremtidens bybusnet skal se ud, så det spiller bedst muligt sammen med den kommende letbane
03-04-2019 11:32

Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver og kørekort
VLAK-Regeringen har besluttet at overdrage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og andre færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen. Formålet er at sikre en forbedret service på kørekortområdet til gavn for borgerne, samtidig med, at politiet får frigivet til andre politiopgaver
02-04-2019 10:23

Sønderjysk entreprenør skal anlægge første etape af Plusbusrute i Aalborg
Etableringen af den nye Plusbusrute i Aalborg går snart i gang. Første etape af anlægsarbejdet, der indebærer en større omlægning af kørebane og fortov på en 12 kilometer lang strækning, skal udføres af entreprenørvirksomheden Arkil, der har hovedsæde i Sønderjylland
01-04-2019 14:05

Aalborg Lufthavn havde færre rejsende i marts
Marts bød på en samlet tilbagegang i Aalborg Lufthavn på 6,5 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Lufthavnen peger på, at tilbagegangen skal ses i lyset af et reduceret vinterprogram. Forholdet, at påsken i år falder midt i april i stedet for som sidste år i slutningen af marts, har også påvirket passagertrafikken
01-04-2019 12:49

Pirat-taxichauffør har fået en bøde på 35.000 kroner
En 25-årig mand fra Esbjerg har efter at have tilsået at have kørt pirattaxi i Esbjerg nytårsaften fået en bøde på 35.000 kroner for at have overtrådt taxi-loven. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der understreger, at der både er risiko forbundet med at køre piratkørsel og at sætte sig ind i en pirattaxi
01-04-2019 09:45

Uddannelsesorganisation holder jobmesse
Dekra-organisationen, der blandt andet uddanner last- og buschauffører, holder i ugen op til påske en række jobmesser rundt i landet. Målet er at få flere til at blive lastbilchauffør
29-03-2019 14:22

Banedanmark har testet kørestrømsanlægget mellem Køge Nord og Næstved
Et testtog har med succes brugt en række nætter på at teste det nye kørestrømsanlæg mellem Køge Nord og Næstved. Anlægget er færdigt, og næste opgave er selve Næstved Station
29-03-2019 14:09

Synshal genåbner i Tommerup
Dekra Bilsyn, der i forvejen driver otte synshaller i Jylland, på Fyn og på Sjælland, åbner endnu en synshal på Fyn. Michal Benton, der er ansvarlig for synhallen i Tommerup, glæder sig over, at der atter kan synes biler i Tommerup og byder velkommen i den ny renoverede synshal
29-03-2019 12:12

SUND & BÆLT EFTER 2018 MED TAKSTNEDSÆTTELSER:
Færre end forventet kørte over Storebælt i bil
I 2018 steg bil trafikken over Storebælt med 2 procent. Samlet kørte 13,0 millioner biler over broen mellem Fyn og Sjælland. Selvom broen lagde asfalt til flere biler, faldt indtægterne på grund af lavere takster til 2.873 millioner kroner - et fald på 9 procent i forhold til 2017
28-03-2019 12:08

Islandsk flyselskab er landet - og lukket
Det islandske flyselskab, Wow Air, der gennem et stykke tid har fløjet ad økonomisk usikre ruter, har indstillet sine aktiviteter. Et af selskabets tilbageværende syv fly landede torsdag morgen i København
28-03-2019 11:22

Hovedstadens Letbane ser frem mod årets anlægsarbejder
I løbet af 2018 rundede Hovedstadens Letbane en række milepæle, og i år bliver arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane langs Ring 3 for alvor synligt for omgivelserne. I sin netop offentliggjorte årsrapport for 2018 gør Hovedstadens Letbane status
28-03-2019 11:00

REGION:
Ambulancer skal kunne benytte busbanerne
Region Hovedstaden vil have ambulancerne hurtigere frem til borgerne. Derfor foreslår regionen, at det ikke kun er ambulancer med udrykning, der skal have lov at køre i busbanerne

28-03-2019 09:57

Ungdomsskolebus var nysynet og fyldt med fejl
En ungdomsskolebus blev mandag morgen standset af Tungvognscenter Øst i en færdselskontrol på Frederiksborgvej nord for Roskilde. Politiet konstaterede, at bussen manglede en nødudgang, havde løse sæder og at værktøjet til at knuse ruder med i tilfælde af en nødsituation var væk. Politiet kunne også konstatere, at bussen tyve minutter før kontrollen var blevet synet og godkendt i en synshal i Nordsjælland
26-03-2019 15:38

TRANSPORTMINISTEREN:
Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik
VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en sundhedsreform, som også påvirker den kollektive transport. Reformen betyder - hvis den bliver gennemført - at de nuværende regioner bliver nedlagt, så organiseringen af den lokale og regionale kollektive transport vil blive ændret, og beslutningerne blive truffet tættere på borgerne
26-03-2019 10:28

Lufthavn udvider ejerkredsen og styrker kapitalgrundlaget
Aarhus Lufthavn A/S har med gennemgået en rekonstruktion og oplever positiv udvikling. På den baggrund har de tre byråd i Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommuner, som ejer lufthavnen, vedtaget at tage næste skridt i lufthavnens fremtidssikring og åbnet for en nye ejer
25-03-2019 15:15

Kommune indfører krav om grøn transport hos leverandører
Københavns Kommune, der årligt køber hvert år varer og tjenesteydelser for 12,9 milliarder kroner hos 18.487 leverandører, har besluttet at forstærke sin indsats for at nedbringe CO2-udledningen i byen. Hvis man fremover vil levere varer og tjenesteydelser til kommunen, kan man møde krav om, at det sker i miljøvenlige biler
25-03-2019 12:11

TUR tager fat i AMU-udbuddet
Med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, og efter- og videreuddannelse blev det besluttet, at udbudsrunder til AMU som minimum skal finde sted hvert fjerde år. Torsdag 17. januar blev der åbnet for, at ansøgere kunne ansøge om godkendelse til AMU-udbud. Mandag 18. marts var sidste frist for ansøgning, og fredag fik TUR - Transporterhvervets Uddannelser - adgang til de indkomne ansøgninger på transportområdet
25-03-2019 11:52
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst