Klik venligst

  
Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
Mere gods tager toget til og fra Hamburg
Hamburger Hafen har i årets første ni måneder håndteret mere gods på skinner til og fra indenlandske terminaler, end det var tilfældet i den tilsvarende periode sidste år. Den nordtyske havn har også jernbaneforbindelse til Kina. Forbindelserne over land har også transporteret mere gods
19-11-2018 12:15
Politikerne i Kolding vil ændre byens havn
Boliger i den inderste del af havnen i Kolding skal binde havnen sammen med bymidten, og et rekreativt område yderst på sydkajen skal skabe sammenhæng mod Marina City. Det er nogle er af overskrifterne i en politisk aftale om Kolding Havn i fremtiden, som samtlige partier i Kolding Byråd har indgået. Virksomhedernes lejeaftaler på havnen udløber over de næste 25 år, og derfor skal politikernes aftale ses over et længere perspektiv
15-11-2018 09:32
Ministeren kritiserer Molslinjen
Efter 1. september i år har trafikken til og fra Bornholm været mere ustabil end tidligere, da det var rederikoncernen Danske Færger, der stod for færgedriften. På den baggrund udtaler transportminister Ole Birk Olesen (LA) nu kritik af Molslinjen, der betjener færgetrafikken. Rederiet kan se frem til en bod på mindst 1.000.000 kroner
01-11-2018 11:30

Skagen Havn har sendt udvidelse i udbud
Den tredie etape af en større havenudvidelse af havnen på Jyllands nordspid er sendt i EU-udbud. Udvidelsen vil udbygge havnens faciliteter med knap 1.000 meter ny kaj, forøget vanddybde i indsejlingen og eksisterende bassiner samt nyt landareal. Udvidelsen forventes færdig i slutningen af september 2020
19-11-2018 11:22
Mest læste
- MAN har fået nyt serviceværksted i Sverige

- Gult lys betyder stop

- Mere gods tager toget til og fra Hamburg

- Skagen Havn har sendt udvidelse i udbud

- Udlejning af nye arealer er i gang

- Transport- og logistikkoncern sætter højere mål for CO2-udledning

- Vej-alliance kommer med erklæring

- 50-årig mand kørte op bag i lastbil

Seneste kommentarer
- hr.
- Hr
- Brugerbetalingen
- Konceptet skal helt ændres
- Hr.
- biogas

Se mere debat her!

HANSTHOLM HAVN:
Udlejning af nye arealer er i gang
Hanstholm Havn er i gang med en større udvidelse, som blandt andet omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde og etablering af nye baglandsarealer. Nu er de første kontrakter på havnens nye baglandsareal underskrevet. Hanstholm Havn betegner det som en milepæl i arbejdet frem mod etablering af en markedsposition som Europas førende konsumfiskerihavn
19-11-2018 11:07

DI Transport kommenterer havenudvikling som en afvikling
Branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, kommenterer beslutninger i Vejle og Kolding om at udvikle byernes havne med boliger med mere i takt med, at lejekontrakter med havnenes virksomheder udløber

16-11-2018 11:02

REDERI-ORGANISATION OM NY UDENRIGSPOLITISK STRATEGI
Den rammer plet
Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) præsenterede torsdag VLAK-Regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2019-20. Strategien sætter blandt andet fokus på styrkelse af dansk erhvervsliv på de internationale markeder med udgangspunkt i kerneområder som internationalt samarbejde, økonomisk diplomati og et mere smidigt europæisk system med fokus på en ambitiøs frihandelsdagsorden
16-11-2018 10:26

Færgerederi på Øresund skifter navn
HH Ferries Group, der nu sejler med færgerne Tycho Brahe og Aurora i fuld batteridrift, skifter navn til ForSea. HH Ferries - nu ForSea Ferries - har valgt at anvende grøn el fra ikke-fossile kilder som vind, vand og sol til opladning af færgernes batterier. Dermed undgås skadelig udledning af for eksempel partikler fra de to batteridrevne færger. Samlet set reduceres rederiets udledning med cirka 65 procent, fordi Aurora og Tycho Brahe sejler flere ture på ruten end de øvrige færger
15-11-2018 10:27

EU-Parlamentets transportudvalg siger ja til frihandelsaftale med Japan
En ny frihandelsaftale med Japan har fået opbakning af et flertal i EU-Parlamentets transportudvalg. Tilslutningen markerer et vigtigt skridt mod en endelig vedtagelse af aftalen, som ventes at finde sted inden årets udgang
14-11-2018 12:34

Danske Rederier kalder Brexit-aftale for godt nyt
Tirsdag indgik Storbritanniens premierminister, Theresa May, og EU’s chefforhandler, Michel Barnier, en aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU. Britaniens exit - Brexit. Hvis aftalen senere bliver godkendt af det britiske parlament og EU’s stats- og regeringschefer, vil aftalen skabe ro til at forhandle ordentlige vilkår for det fremtidige handelssamarbejde på plads
14-11-2018 12:20

LANDSRETSDOM:
Shippingfirma var alene formidler over for et handelsfirma
Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom af 13. december sidste år, hvorefter et shippingfirma ikke var erstatningsansvarlig for et handelsfirmas tab som følge af et rederis aflysning af containerplads, idet shippingfirmaet alene havde optrådt som formidler over for handelsfirmaet
14-11-2018 10:52

Nyt digitalt værktøj skal ruste virksomheder til Brexit
Hvad er toldreglerne efter Brexit? Kan virksomheder stadig eksportere varer til Storbritannien, og betyder Brexit noget for danske virksomheders selskabsstruktur? Svarene kan findes på en ny web-side med online hjælpeværktøj Brexit-tjeklisten
12-11-2018 12:08

Gratis erhvervsfragt med færge er i strid med loven
Det bliver dyrere for virksomheder på Tunø at sende erhvervsfragt med færgen. Det skyldes, at den tidligere ordning med fri erhvervsfragt med Tunøfærgen for virksomheder på Tunø er i strid med loven
12-11-2018 11:52

REDERIORGANISATION:
Øget samhandel mellem Afrika og EU kræver gode vilkår for skibsfarten
En konference i EU-Parlamentet i denne uge sætter fokus på samarbejdet mellem Afrika og EU. Baggrunden er, at Afrika oplever en stor befolkningstilvækst
09-11-2018 14:08

Maritime virksomheder rekrutterer via sociale medier
Rekrutteringen af unge til Det Blå Danmark kræver mere end bare pjecer, uddannelsesmesser og hjemmesider. Det kræver synlighed, og det har uddannelseskampagnen World Careers stor succes med via blandt andet sociale medier og esport
01-11-2018 12:54

Ny superfærge til Kattegat er sat i søen i Australien
MED VIDEO: Molslinjens nye superkatamaran, Express 4, er blevet søsat ud for det australske værft Austal i Perth. Express 4 skal sejle på Kattegat som afløser for Express 1, som er sat ind på rederiets nye forbindelse over Østersøen mellem Rønne og Ystad
01-11-2018 11:38

Færgerne over Øresund har mere gods med på dækket
I årets tredie kvartal fortsatte væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg, som også i dette kvartal tog den største andel af væksten i godstransport over Øresund. Mens antallet af overførte passagerer og personbiler faldt - blandt andet som følge af den usædvanligt varme sommer - var præcision og kapacitetsudnyttelse på overfartens færger fortsat høj. meddeler rederiet
31-10-2018 10:49

Dansk transportkoncern har øget overskudsgraden
Efter årets første tre kvartaler kan transportkoncernen DSV notere, at overskudsgraden er øget fra 6,6 procent i 2017 til 7,1 i år. - Vi har leveret et stærkt resultat for de første ni måneder af 2018, hvor vi har opnået vækst i omsætningen inden for alle forretningsområder samt forsat forbedring af vore marginer, siger administrerende direktør i DSV, Jens Bjørn Andersen
30-10-2018 11:52

Forbud mod ulovligt brændstof om bord er blevet vedtaget
I sidste uge vedtog FN’s søfartsorganisation, IMO, et forbud - det såkaldte carriage ban - mod at have ulovligt brændstof om bord. Forbuddet træder i kraft 1. marts 2020. IMO er er en afgørende spiller, når det gælder sikring af effektiv håndhævelse af det globale svovlkrav, der gælder fra 1. januar 2020
29-10-2018 12:58

EU vil lovgive om maritime arbejdsvilkår
Hvis det står til EU-Parlamentet, vil søfarende i fremtiden blive omfattet af regelsættet fra Arbejdsvilkårsdirektivet. Ifølge Danske Rederier vil det betyde, at der er udsigt til yderligere økonomiske og administrative byrder for det maritime erhverv, som i forvejen er tæt reguleret og beskyttet af internationale konventioner
26-10-2018 11:55

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har set dagens lys
VLAK-Regeringen har nedsat et nyt Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Det nye råd, som skal være regeringens nye platform for dialog og aktiviteter om virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og FN’s 17 Verdensmål, skal bidrage til, at danske virksomheder kan blive førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift

26-10-2018 11:38

Smyril Lines tager sin nye terminal i Hirtshals i brug
Smyril Lines nye administrations- og lagerfaciliteter er det første erhvervsbyggeri på Hirtshals Havns landudvidelse. Byggeriet, hvor Smyril Line er flyttet ind, er opført af HMU og indeholder lagerfaciliteter på 2.700 kvadratmeter samt kontorfaciliteter på 600 kvadratmeter
25-10-2018 11:21

Tidligere havnechef for Vejle Havn er blevet dømt for mandatsvig
Retten i Kolding afsagde onsdag dom i en sag om muligt misbrug af offentlige midler på Vejle Havn, hvor en tidligere havnechef var tiltalt for at have begået mandatsvig i en række forhold for en samlet værdi af 21.500 kroner
24-10-2018 21:48

Transportministeren har godkend nye færge-produkter hos Bornholmslinjen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har godkendt to nye produkter hos Bornholmslinjen, der er en del af den nu nærmest landsdækkende rederi-koncern, Molslinjen. Dermed er blevet muligt at købe et 10-turs Familiekort til hurtigfærgen, og erhvervsdrivende kan tegne en pendleraftale
24-10-2018 12:02

Molslinjen driver endnu flere færgeruter
Ind til 1. september i år drev Molslinjen helårsruten mellem Odden og Aarhus og delårsruten mellem Odden og Ebeltoft. Siden har Molslinjen fået flere færgeruter at se til. 1. september overtog rederiet betjenigen af Bornholm med ruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz - og senere fik rederiet grønt lys til at købe de øvrige ruter i rederiet Danske Færger. Med købet fører Molslinjen en idé om at skabe ét stort danske færgerederi ud i virkeligheden
24-10-2018 10:04

Rønne Havn får besøg af flere krydstogtskibe
Krydstogtsæsonen 2018 er slut for Rønne Havn. En opgørelse viser, at der i forhold til sidste år har været markant flere anløb og dermed også flere gæster. Ifølge havnens krydstogtchef fortsætter tendensen i 2019, hvor der i forhold til i år er anmeldt endnu flere skibe, så Rønne Havn forudser en vækst i antallet af krydstogtpassagerer på omtrent 50 procent
24-10-2018 09:52

Blæst puster Bornholmslinjens Povl Anker til Køge
Det dårlige vejr på Bornholm tvinger tirsdag dag Bornholmslinjen til at aflyse alle afgange med hurtigfærgen mellem Rønne og Ystad. Da Ystad Havn på grund af samme dårlige vejr afviser at kunne lade ro/pax-færgen Povl Anker lægge til i den svenske havn i dag, har Bornholmslinjen besluttet at lade Povl Anker sejle en tur til Køge
23-10-2018 13:40

Norsk papirproducent indgår seks-årig aftale med dansk rederikoncern
Norske Skog, der blandt andet producerer papir, og den danske rederikoncern, DFDS, er blevet enige om en seks-årig fragtaftale. Den nye aftale, der løber til udgangen af 2024, betyder øgede godsvolumener til DFDS' skibe
23-10-2018 12:59

Göteborgs Hamn bygger ny terminal på 22 hektar
I løbet af de næste seks år vil der være gang i byggeriet af en ny havneterminal i Arendalsviken, der er en del af havnen i Göteborg. Når terminalen er færdig, vil der være 220.000 kvadratmeter landareal til rådighed
23-10-2018 12:31

Hybrid færge sejler med kurs mod renere luft
Den svenske rederi-koncern, Stena Line, har ombygget en af færgerne, der sejler mellem Frederikshavn og Göteborg, så den kan sejle noget af turen uden at bruge dieselmotorer
23-10-2018 11:22

Landstrøm er en mulighed, men….
Hos Aarhus Havn får de jævnligt spørgsmålet ”Hvorfor etablerer I ikke et landstrømsanlæg, så skibene kan få strøm fra land, mens de ligger i havnen?” Men landstrømsanlæg er mere komplicerede end som så
23-10-2018 10:55

Amsterdam og Milano-området får direkte godsforbindelse med tog
Islandske Samskip kobler endnu en mulighed for kombinerede transporter på sine nord-syd forbindelser. Der sker med en ny direkte forbindelse mellem Melzo ved Milano i Norditalien og Amsterdam i Holland
19-10-2018 05:00

Havneselskab styrker båndene til jernbaneoperatør
De litauiske jernbaner og havnen i Hamburg er blevet enige om at styrke kæden mellem de to parter. Hamburg Hafen und Logistik AG - HHLA - styrker samarbejdet direkte og via sit datterselskab Metrans. Parterne har underskrevet en hensigtserklæring om at styrke samarbejdet om ruterne til og fra havnen i Hamburg
17-10-2018 10:09

Transport- og logistik-koncern åbner nyt kontor i Kolding
Alpi Air & Sea Denmark åbner nyt kontor i Kolding. Morten Høgsberg Nielsen, der hidtil har været administrerende direktør for Prime Cargo i Kolding, er ansat som filialleder
16-10-2018 11:47

Havn har indbragt rederikunde for inkasso
Rønne Havn A/S har indbragt Færgen A/S for inkasso på grund af udestående for millionbeløb. Årsagen til tvisten er, at Rønne Havn A/S har ændret sin rabatstruktur
15-10-2018 14:02

MOLSLINJEN SPØRGER SINE KUNDER:
Skal vi flytte afgangen 15 minutter?
Hvad betyder mest for den gode rejse: At komme hjem et kvarter tidligere eller at have lidt mere tid til at køre til færgen? Med det udgangspunkt spørger Molslinjen sine kunder om, hvad de mener om at flytte hverdagsafgangen fra Odden et kvarter fra klokken 17.45 til klokken 18.00
14-10-2018 18:56

Bornholmslinjen åbner for mere fragt på hurtigfærgen
Bornholmslinjen, der er Molslinjens navn på rederiets nye forbindelse fra og til Bornholm, har i sin første sejlende måned fragtet mere gods til Bornholm, end Rederiet Færgen gjorde i september sidste år
12-10-2018 12:36

Dansk tonnageskatteordning får EU’s accept til at omfatte nye typer af skibe
EU-Kommissionen har under EU's statsstøtteregler godkendt en udvidelse af den nuværende danske tonnageskatteordning, så den vil omfatte flere typer af skibe. EU-Kommissionen vurderer, at det vil skabe incitament til at registrere skibe i Europa og bidrage til sektorens konkurrenceevne på verdensplan uden at fordreje konkurrencen
12-10-2018 10:52

Molslinjen får grønt lys til at købe Danske Færger A/S
Konkurrencestyrelsen godkendte onsdag, at Molslinjen kan købe rederiet Danske Færger A/S. Sælgerne er Bornholmstrafikken Holding A/S og Clipper Group A/S
11-10-2018 12:20

VLAK-REGERINGENS KLIMA- OG LUFTPLAN
Skibsfarten på have og havne skal være mere miljøvenlig
Skibsfarten, der trods sin energieffektivitet pr. transporteret enhed gods, er kilde til både luftforurening og drivhusgasser, skal være mere miljøvenlig. Det er et af punkterne i VLAK-Regeringens klima- og miljøplan. VLAK-Regeringen peger på, at luftforurening fra den internationale skibsfart er beregnet til at være årsag til ca. 20 procent af de beregnede helbredseffekter som følge af luftforurening i Danmark. Hertil kommer at krydstogtturisme er stigende i Danmark. Samtidig er der et stigende antal naboklager over luftforureningen og støjen fra de store skibes egen strømproduktion
10-10-2018 12:13

Modulbaseret undervisning skal hjælpe maritime iværksættere og nye medarbejdere
Med støtte fra Den Danske Maritime Fond sætter Danske Maritime gang i et nyt projekt, som skal undersøge behovet og mulighederne for et nyt modulbaseret undervisningsforløb for maritime iværksættere, der er et væsentligt fokusområde i Vækstplanen for Det Blå Danmark
05-10-2018 14:14

UNDERSØGELSE FRA REDERIORGANISATION:
Fremtidens rederi kræver nye kompetencer
Søfarten ændrer sig. De søfarendes arbejdsopgaver kan derfor se meget anderledes ud i 2033, vurderes det i en ny undersøgelse fra Danske Rederier
05-10-2018 12:57

Fiskerihavne har modtaget fisk for 9 procent mere i 1. halvår i år
Fiskeristyrelsen har offentliggjort de seneste tal for landinger af fisk i 10 udvalgte havne i 1. halvår 2018. Statistikken viser, at der er sket en markant fremgang i landingsværdien på 9 procent i forhold til landingsværdien for 2017
04-10-2018 11:58
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst