Klik venligst

  
Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
Havn på Sjælland vil flytte
For omkring 81 år siden blev den nuværende havn i Næstved taget i brug. Havnen er forbundet med havet vie en kanal. Nu vil Næstved havn flytte væk fra byen og ud til kanalmundingen
14-01-2019 12:14
SCANDLINES EFTER DOM I SØ- OG HANDELSRETTEN:
- Vi er dybt forundrede
Sø- og Handelsretten har mandag afsagt dom i en sag, som Scandlines havde anlagt mod Femern A/S for brud på markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten frikender Femern A/S, da ’ibrugtagningen af forbindelsen ligger i så fjern og usikker fremtid, at en forberedende opmærksomhedsskabelse omkring den faste Femern Bælt-forbindelse på nuværende tidspunkt ikke har en aktualitet, som gør markedsføringsloven anvendelig
07-01-2019 12:52
Scandlines taber sag mod Femern Bælt A/S
Femern Bælt A/S’ udgivelse af et børnehæfte og to brochurer var ikke omfattet af markedsføringsloven, da Femern Bælt A/S ikke på tidspunktet for udgivelsen af disse eller under sagen i øvrigt havde et produkt, som kunne tilbydes markedet. Det lægger Sø- og Handelsretten til grund for at frikende Femern Bælt A/S i en sag, om brud på Markedsføringsloven, som færgerederiet Scandlines anlagde i juni 2017
07-01-2019 12:30

Maritim rekrutteringsvirksomhed ansætter ny afdelingschef
Louise Windelboe, der er uddannet som Master Mariner fra Marstal, er udpeget til at lede en ny afdeling hos rekrutteringsvirksomheden Marpro, der siden etableringen i 2013 har været fokuseret på traditionel rekruttering af landbaserede profiler i den maritime branche til fast beskæftigelse. Den nye afdeling fungerer som et vikarbureau for konsulenter og freelancere


15-01-2019 11:53
Mest læste
- Enhed nummer 3.000 var en velholdt Scania

- Lastas har leveret en DAF opbygget med kran

- Vogntog er væltet på Storebæltsbroen

- Dækfirma få ny Key Account Manager i vest

- Vognmand i Hornslet tipper med ny tre-akslet kærre

- Fynsk busvognmand er blevet idømt en bøde på 500.000 kroner

- Norsk rederi har sat ro/ro-skib ind mellem Norge og Tyskland

- Ambulancen er en udbygget el-bil

Seneste kommentarer
- hr.
- Transportkonsulent
- Pensionist
- Aalborg
- El biler i busbanen
- hr.

Se mere debat her!

Nordjysk havn får mere dok-kapacitet
Orskov Yard og Frederikshavn Havn har indgået aftale, som betyder, at Orskov’ Yard kan øge sin dokkapapctet
14-01-2019 12:46

Familievirksomhed smører hjulene med ny salgsdirektør
Bestyrelsen i den familieejede virksomhed Hans Jensen Lubricators har med virkning fra onsdag 2. januar udnævnt salgschef Stefan Sletting Nielsen, 34 år, til ny direktør med titlen CCO - salgsdirektør

14-01-2019 12:39

Norsk rederi har sat ro/ro-skib ind mellem Norge og Tyskland
Torsdag i sidste uge sejlede ro/ro-skibet M/S Color Carrier for første gang på Color Lines nye rute mellem Oslo og Kiel. Ved at benytte søvejen frem for landevejen kan transportører mindst spare de omkring 440 kilometer, der er mellem Kiel og Frederikshavn, hvor der også er en færgeforbindelse til Oslo
14-01-2019 12:07

Besætning på konkursskib har det godt
Heavyliftskibet »HHL Amur« ligger efter konkurs i rederiet Hansa Heavy Lift 11. december sidste år tilbageholdt i bugten ud for Aarhus på tredje uge. Søfartsstyrelsen kunne ved en inspektion fornyligt konstatere, at forholdene for skib og besætning i orden på trods arrest i skibet og rederiets konkurs

10-01-2019 14:56

Søfartssektoren får en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed
Som led i VLAK-Regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed har Erhvervsministeriet blandt andet lanceret en sektorstrategi for søfarten. Den indeholder initiativer, der skal styrke IT-sikkerheden og forebygge cybertrusler for sektoren
10-01-2019 14:43

Maritim uddannelse imiterer virkeligheden for danske lodser
Danske lodser kan se frem til at træne i et virkelighedstro simuleret miljø hos det maritime uddannelsescenter, Martec, hvor en lang række simulerede danske havne står til rådighed ved træningen. Det er næsten som at sejle i den faktiske havn, og Martec har tilføjet en fuldt simuleret version af Aarhus havn. Tilføjelsen sker efter aftale med danske lodser, så træningen bliver endnu bedre og mere virkelighedstro end tidligere
09-01-2019 11:53

Ny strategi skal styrke den digitale infrastruktur på transportområdet
Transportministeriet lancerede mandag en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren. Strategien skal blandt andet styrke den digitale infrastruktur på transportområdet
08-01-2019 11:21

Investeringsfond sælger tankskibsrederi
Nordic Tankers, som i de seneste seks år har været ejet af investeringsfonden Triton, er blevet solgt til japanske MOL Chemical Tankers Pte. Ltd.
08-01-2019 10:50

Intermodal forbindelse forbinder Tyrkiet med Belgien og Holland
P&O Ferrymasters lancerer en ny intermodal transportservice, der forbinder Tyrkiet med Rotterdam i Holland og Zeebrugge i Beligien via Trieste i Italien

08-01-2019 10:26

Østre Landsret har dømt i sag om tonnageskatte-ordning for krydstogskibe
Østre Landsret afsagde torsdag før jul dom i en principiel sag om, hvorvidt indkomst fra krydstogtsskibe er omfattet af tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning er skattemæssigt gunstig for en rederivirksomhed sammenlignet med den normale selskabsskat
04-01-2019 11:21

Folketingsflertal fastholder transportøransvaret for kontrol af rejsende
Folketinget vedtog før jul at opretholde muligheden for at pålægge blandt andre færgerederier ansvar for at kontrollere de rejsendes identitet - det såkaldte transportøransvar. - Det er ærgerligt, at transportøransvarsreglerne bibeholdes. Det er svært at se, at det giver mening, da det ikke har været nødvendigt at anvende det tidligere for at sikre en effektiv grænsekontrol, siger Jacob K. Clasen, der er direktør i Danske Rederier
04-01-2019 10:54

Tre rederier skal levere øget færgekapacitet - hvis...
I slutningen af marts træder Storbritannien ud af EU-samarbejdet. Hvis Storbritannien ikke godkender den indgåede aftale om, hvordan blandt andet samhandlen fremover skal ske, vil det eksempelvis betyde toldbehandling af alle lastbiler, der skal ind og ud af Storbritannien - og det vil øge behovet for færgekapacitet
02-01-2019 12:27

Dansk og tyrkisk transportvirksomhed indgår aftale om udvidet samarbejde
Den danske rederi-koncern DFDS har indgået en aftale med tyrkiske Ekol Logistics om en markant udvidelse af samarbejdet om transport af fragtenheder på DFDS' færgeruter, der forbinder Tyrkiet med Italien
02-01-2019 11:25

Aarhus Havn når containerrekord
Torsdag morgen blev container nummer 522.717 løftet over kaj på Aarhus havn, hvilket er ny Danmarksrekord. En opgørelse af havnens godsomsætning viser, at sidste års rekord blev slået onsdag 12. december
20-12-2018 16:06

STORBRITANNIENS FARVEL TIL EU UDEN AFTALE:
EU-Kommissionen gennemfører en nødhandlingsplan
Storbritannien forlader Den Europæiske Union om ca. 100 dage. Og på nuværende tidspunkt er det kun EU, der har sagt ja til den udtrædelsesaftale, som EU og Storbritannien har forhandlet på plads. Det britiske regering har endnu ikke snedt aftalen ti afstemning i Parlamentet i London
20-12-2018 15:36

DI MENER:
Kolding Kommune bryder loven i havnesag
Kolding Kommunes beslutning om at lukke sin erhvervshavn er i strid med både havneloven og forvaltningsloven. Det mener Dansk Industri og Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder. Brancheforeningen, der formelt er part i sagen, har derfor klaget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få beslutningen erklæret ugyldig
20-12-2018 11:09

Transportministeren har orienteret forligskredsen om EU-Rettens Femern-domme
Tirsdag i denne uge orienterede transportminister Ole Birk Olesen repræsentanter for Femern Bælt-forligskredsen (V, LA, K, S, DF, R og SF) om de domme, som EU-Domstolen afsagde i sidste uge om godkendelsen af finansieringen af Femern Bælt-forbindelsen. Transportminister Ole Birk Olsen oplyste, at EU-Retten ikke har forkastet statsgarantimodellen, og dommene har ikke betydning for den allerede tildelte EU-støtte på knap 4,4 milliarder kroner. Men dommene gør det aktuelt vanskeligt for Femern A/S at optage nye lån med statsgaranti

19-12-2018 19:43

Esbjerg Havn får ny direktør
Fra 1. april næste år hedder direktøren for Esbjerg Havn Dennis Jul Pedersen. Han efterfølger havnedirektør Ole Ingrisch, som efter 16 år forlader Esbjerg Havn ved udgangen af februar 2019 for at gå på pension
18-12-2018 10:17

EU-politikere vil hæve transportbudget betragteligt
EU-Parlamentets komite for Transport & Turisme og komite for Industri har i fællesskab besluttet at arbejde videre med planer om, at EU’s samlede transportbudget skal stige med syv milliarder euro til samlet 33 milliarder euro. Det svarer til omkring 250 milliarder kroner
14-12-2018 10:36

Danske Havne går med i indsatsen mod plastaffald i havene
Brancheorganisationen Danske Havne vil gerne tage aktiv del i at hjælpe med at fjerne plast fra verdenshavene. Derfor har organisationen meldt sig ind i det nye partnerskab Ocean Plastic Forum for at bidrage yderligere til arbejdet
14-12-2018 10:29

Bekendtgørelse om havneforordningen er sendt i høring
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at et udkast til bekendtgørelse om havneforordningen er sendt i høring. Bekendtgørelsen skal sikre, at EU-Parlamentets og Ministerrådets forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne kan anvendes i praksis i Danmark
13-12-2018 14:17

Færgerederier er tilfredse med dom over statsstøtten til Femern-forbindelsen
EU-Domstolen har torsdag givet færgerederierne Scandlines og Stena Lines ret i en klage over EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtten til den faste forbindelse over Femern Bælt i 2015. Hos Scandlines peger administrerende direktørSøren Poulsgaard Jensen på, at dommen slår fast, at EU-Kommissionen skal følge love og regler
13-12-2018 12:44

EU-Domstolen har giver rederier ret i klage over støtte til Femern-forbindelsen
Rederierne Scandlines og Stena Lines, som begge driver færgeruter over Østersøen, lagde i 2015 sag an mod EU-Kommissionen, som de to parter mente, havde godkendt finansieringen af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland uden af opfylde reglerne for, hvordan godkendelsen skulle forløbe. EU-Domstolen har dømt i sagen og givet de to rederier medhold
13-12-2018 12:41

Skibsfartens svovlsyndere bliver offentliggjort
VLAK-Regeringen har med opbakning fra samtlige partier i Folketinget vedtaget en ny lov, der gør det muligt at offentliggøre skibe og rederier, som overtræder reglerne om udledning af svovl og forurener luften
13-12-2018 11:32

Østhavnen i Aalborg får ny beboer
Et af landets største shipping-agenturer SDK Shipping, der tidligere hed Shipping.dk, er fra årsskiftet blandt de transportrelaterede, der holder til på Aalborg havn i Aalborg Øst. SDK Shipping har underskrevet en lejeaftale med Aalborg Havn A/S, der betyder, at virksomhedens syv ansatte i Aalborg fremover skal have udgangspunkt på Langerak 17
12-12-2018 08:52

Fire firmaer/konsortier er blevet udtaget til at byde på havnearbejde
Der er både danske og udenlandske firmaer samt konsortier blandt de fire ansøgere, der er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på den tredie etape af udvidelsen af Skagen Havn
10-12-2018 12:24

Transportkoncern flytter aktiviteter til Aalborg Havn og udvider
Transportkoncernen DHL er vokset så meget i Nordjylland gennem de seneste år, så pladsen på Mineralvej i Aalborg er blevet for trang. Derfor flytter DHL Global Forwarding i Aalborg i større lokaler på Aalborg Havn, hvor der er bedre plads
07-12-2018 11:41

Forum om plastforurening i havene er sat i søen
Tirsdag blev Ocean Plastic Forum officielt indviet ved et kickoff-møde, der blev afholdt hos organisationen Danske Rederier i København med over 100 deltagere, der repræsenterede virksomheder, NGO’er, iværksættere, myndigheder og kommunalpolitikere
06-12-2018 06:21

Havn i Østjylland får ny sværgodsrampe
I fremtiden vil flere særtransporter med sværgods - eksempelvis vindmølletransporter - have mulighed for at benytte Aarhus havn
06-12-2018 06:17

Vindmøller på Aarhus Havn er en mulighed
Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at erstatte tre områder, der var udpeget til kæmpevindmøller, med tre nye områder. Et af de områder er på Østhavnen på Aarhus havn
06-12-2018 06:13

Alle Stena Lines nybyggerier til Det Irske Hav er i gang
Stena Line oplyser, at alle de tre ro/pax-færger i klassen E-Flexer, som rederiet har bestilt på et kinesisk værft til at sejle på rederiets ruter over Det Irske Hav, er ved at blive bygget
05-12-2018 08:45

Danske Rederier får ny EU-sekretariatschef
Jens Valdemar Krenchel skal fremover lede Danske Rederiers EU-kontor i Bruxelles. Danske Rederier har været repræsenteret i Bruxelles siden 1989
29-11-2018 10:11

Erhvervsorganisationer protesterer mod havneafvikling
Seks erhvervsorganisationer har sendt et brev til tre relevante ministre for at gøre opmærksom på, at de finder det stærkt uholdbart, at byrådet i Kolding Kommunes har besluttet at afvikle byens erhvrvshavn

29-11-2018 10:01

FN’s søfartsorganisation tager fat på reformer
IMO’s medlemsstater er begyndt på at drøfte reformer af organisationen. Drøftelserne fandt sted i forbindelse med sidste uges møde i IMO’s styrende organ, IMO Council
26-11-2018 12:59

Prestigefuld turismepris kulminerer rekordår for krydstogtsbranchen
Med 1,1 millioner krydstogtgæster i 2018 har verdens største krydstogtrederier for alvor fået København og Danmark i kikkerten. Succesen sætter hele Danmark på verdenskortet og netværket CruiseCopenhagen hædres nu for indsatsen med brancheorganisationen Horestas turismepris, Maria-prisen
23-11-2018 10:31

El-færgerne sejler på strøm fra sol og vind
Rederiet ForSea - der ind til fornyligt hed HH Ferries - har bygget sine to mest benyttede færger om, så de kan sejle på el i stedet for dieselolie. Rederiet forklarer, at færgerne med el-drift bruger omkring 40 procent mindre energi, fordi el-motorer er mere energieffektive end dieselmotorer
20-11-2018 14:09

Mere gods tager toget til og fra Hamburg
Hamburger Hafen har i årets første ni måneder håndteret mere gods på skinner til og fra indenlandske terminaler, end det var tilfældet i den tilsvarende periode sidste år. Den nordtyske havn har også jernbaneforbindelse til Kina. Forbindelserne over land har også transporteret mere gods

19-11-2018 12:15

Skagen Havn har sendt udvidelse i udbud
Den tredie etape af en større havenudvidelse af havnen på Jyllands nordspid er sendt i EU-udbud. Udvidelsen vil udbygge havnens faciliteter med knap 1.000 meter ny kaj, forøget vanddybde i indsejlingen og eksisterende bassiner samt nyt landareal. Udvidelsen forventes færdig i slutningen af september 2020
19-11-2018 11:22

HANSTHOLM HAVN:
Udlejning af nye arealer er i gang
Hanstholm Havn er i gang med en større udvidelse, som blandt andet omfatter en ny indsejling mod nordøst, øget vanddybde og etablering af nye baglandsarealer. Nu er de første kontrakter på havnens nye baglandsareal underskrevet. Hanstholm Havn betegner det som en milepæl i arbejdet frem mod etablering af en markedsposition som Europas førende konsumfiskerihavn
19-11-2018 11:07
Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst