Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Enhedslisten vil skabe bæredygtig transport for alle

Onsdag 13. februar 2019 kl: 12:19
Share  


Af: Jesper Christensen

OPDATERET: Vi er afhængige af at kunne transportere os selv og varer rundt, men det kræver meget energi. Transportsektoren står i dag for omkring en fjerdedel af Danmarks udledning af drivhusgasser. Samtidig får stiger antallet af biler med to procent årligt. Hvis vi vil gøre os håb om at nå vores klimamål, skal vi skal mindske udledningen fra transport. Ifølge den klimaplan, som Enhedslisten lagde frem tirsdag, skal det hovedsageligt ske ved at udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler og ved at gøre den kollektive transport bedre og billigere

Efter Enhedslistens opfattelse går omstillingen til elbiler alt for langsomt i Danmark. Derfor vil partiet støtte salget af elbiler, indtil de fuldt ud kan konkurrere med benzinbiler. Udfordringen er, at færre benzinbiler vil give et stort tab for statskassen på grund af mindre indtægter fra registreringsafgifter og afgifter på benzin og diesel. 


Enhedslisten vil derfor hæve registreringsafgiften på benzinbiler, gøre især mindre og mellemstore elbiler billigere og på sigt indføre en vejafgift, der er lav på landevejene og høj i byerne. Samlet set vil omlæggelserne ifølge partiet ikke give flere penge i statskassen, men forhindre et hul som følge af omstillingen. 


Hvis man skrotter sin benzinbil og køber en elbil, vil det heller ikke blive dyrere for den enkelte at køre i bil. Enhedslisten vil også hæve afgifterne på benzin og diesel - og sende hele provenuet tilbage til lav- og mellemindkomster ved at forhøje den grønne check.


- Vores svar handler ikke kun om at omstille fra benzin- til elbiler. Vi vil gøre det muligt at transportere sig rundt uden bil - også hvis man bor på landet. Derfor vil vi investere massivt i billigere offentlig trafik og i flere busruter, i fleksible alternativer til busser i de tyndt befolkede områder, i nye jernbanelinjer og i bedre togforbindelser over hele landet. Så den kollektive trafik bliver et reelt alternativ - både lokalt, nationalt og til udlandet, lyder det fra Enhedslisten.


Udfasning af benzin- og dieselbiler
Lidt over halvdelen af CO2-udledningerne fra transporten kommer fra den lette trafik. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om godt syv millioner ton CO2 årligt. Derfor mener Enhedslisten, at det er vigtigt, at salget af biler, der kører på fossile brændsler inden for få år helt stopper og bliver erstatte med elbiler.


Enhedslisten foreslår:
 • Forbud mod salg af nye dieselbiler i 2022. Brugte dieselbiler kan fortsat handles.
 • Forbud mod salg af nye benzinbiler i 2025. Brugte benzinbiler kan fortsat handles.
 • Omlægning af registreringsafgiften, så de seneste lempelser annulleres. Det indebærer blandt andet, at den højeste sats på registreringsafgiften ændres fra 150 procent til 180 procent, mens den lave sats ændres fra 85 procent til 105 procent
 • Skrotningspræmien for benzin-, diesel- og hybridbiler hæves fra 2.200 kroner til 20.000 kroner i 2026. Herefter udfases den forhøjede skrotningspræmie gradvist frem mod 2029
 • Afgiften på diesel hæves fra 2020 med 69 øre pr. liter svarende til 22 procent. Samtidig hæves benzinafgiften med 69 øre pr. liter svarende til 15 procent. Hele provenuet fra de øgede afgifter føres tilbage til borgerne via den grønne check. Forøgelsen af den grønne check fjernes igen, når provenuet bortfalder i takt med, at benzin- og dieselbiler helt udfases
 • Der indføres en vejbenyttelsesafgift for personbiler på 1 kroner pr. km i byer, 0,25 kroner pr. km for motorveje og 0,1 kroner pr. km for øvrige veje. Vejbenyttelsesafgiften indføres ikke for at beskatte bilerne hårdere, men skal kompensere for provenutabet, når benzinbiler udfases til fordel for elbiler med lavere afgifter. Vejbenyttelsesafgiften vil samtidig hjælpe med at begrænse trængslen

Fremme af elbiler
Udfasning af benzin- og dieselbiler gør det ikke alene. Enhedslisten vil også støtte omstillingen til elbiler. Der er ifølge partiet brug for direkte støtte og udbygning af infrastrukturen for at gøre elbiler til et reelt alternativ til benzinbiler i hele landet.

 • Elbiler indfases i afgiftssystemet på lige fod med benzinbiler. De undtages dog fra minimumsafgiften, og batterifradraget fastholdes. Sammen med deres høje fradrag for god brændstoføkonomi betyder det, at der ikke skal betales registreringsafgift for langt de fleste små og mellemstore elbiler. Fra 2026-2030 vil elbiler gradvist få udfaset batterifradraget og indfaset minimumssatsen. Dog vil mikro-elbiler fortsat være fritaget for minimumssatsen
 • Der indføres et tilskud på 50.000-100.000 kroner til købet af en elbil i perioden 2020-2025. Tilskuddet gives til 250.000 elbiler i alt efter en trappemodel: 100.000 kroner til de første 100.000 elbiler, 75.000 kroner til de næste 100.000 og 50.000 kroner til de sidste 50.000.
 • Der laves en pulje på 240 millioner kroner over fire år til at fremme udbredelsen af hurtig-ladestandere, hvor elbiler kan lade op i løbet af 20-30 minutter, så elbilerne får større aktionsradius
 • Alle nye p-pladser skal forberedes til elbiler, så mindst halvdelen af større p-pladser er forberedt til ladestandere, og så der findes mindst to ladestandere på alle større p-pladser
 • Elbiler skal prioriteres i trafikken. Derfor skal kommunerne have mulighed for at indrette særlige kørebaner til elbiler og prioritere elbiler på offentlige p-pladser
 • Den særligt lave elafgiftssats for opladning i erhverv og offentligt tilgængelige ladestandere fastholdes frem til 2025

Offentlig transport skal være grønnere, bedre og billigere
Det er efter Enhedslistens mening på høje tid, at den kollektive trafik bliver styrket efter mange år, hvor biler er blevet billigere og billigere i forhold til tog, og hvor mange tog- og busruter er blevet nedlagt især i yderområder. Man skal kunne komme rundt i hele Danmark også uden bil, mener partiet der fremhæver, at Energistyrelsen forudser, at der frem mod 2030 kommer 800.000 flere biler på de danske veje. 


Det tal er udgangspunktet for partiets beregninger. Da udviklingen ikke er én, som Enhedslisten ønsker, vil partiet over de næste ti år afsætte op mod 40 milliarder kroner til den kollektive trafik, som skal komme alle til gode.
 • Det offentlige indkøb af trafik skal være bæredygtigt. Det betyder, at fra 2020 skal alle offentlige nye indkøb og kontrakter vedr. trafik være såkaldte nul-emissionskøretøjer som el- og brintbiler, og fra 2030 skal alle busser, taxi, biler og varebiler, der kører for det offentlige, være nul-emission
 • Der afsættes 15 milliarder kroner over ti år til at gennemføre anden fase af Togfonden DK. Det skal sikre hurtigere forbindelser og højere hastigheder på jernbanenettet, herunder en ny bane mellem Hovedgård og Aarhus og en ny banebro over Vejlefjord
 • En pulje på to milliarder kroner over fem år skal sikre bedre trafik i yderområderne, bedre busser og tog samt understøtte tiltag som flextrafik, teletaxi og delebilsordninger i de områder, hvor den kollektive trafik er dårligst
 • Billetterne skal være billigere, så priserne for offentlig transport sænkes med 30 procent fra 2020. Det koster årligt 1,3 milliarder kroner
 • Der afsættes en milliard kroner årligt til at udvide passagerkapaciteten i busser og tog

Enhedslisten vil på europæisk plan arbejde for, at der oprettes en Europæisk Togfond til at sikre bedre og hurtigere forbindelser med lyn- og nattog mellem de europæiske hovedstæder.


Omstilling af færger og tung transport
Enhedslisten peger på, at CO2-udslippet ikke alene kommer fra persontransport på landevejene. Cirka halvdelen af udledningen i transportsektoren kommer fra godstransport, inklusiv færger. Derfor mener Enhedslisten, at der skal være et krav, at alle nye færger er eldrevne fra 2025. Enhedslisten fremfører, at eksperter vurderer, at det betaler sig at elektrificere de fleste af Danmarks 50 indenrigs færgeruter.

Når det gælder lastbiltransport, hvor elektrificeringen ikke er nået nær så langt som på personbilsområdet, vil Enhedslisten støtte en omlægning til gas. Men dag der mangler anlæg til at tanke gas, før vognmændene vil investere i gasdrevne lastbiler, skal en pulje på 250 millioner kroner over fem år gå til at etablere gastanke.

Enhedslisten foreslår også, at der afsættes 250 millioner kroner til en forskningspulje for grøn transport, der primært fokuseres på omstilling af luftfart og tung transport.


Grønnere trafik i byerne
Enhedslisten vil også give kommunerne flere redskaber til selv at styre udledningen fra vejtrafikken. Det handler både om at udlede færre drivhusgasser, men også om at gøre luftkvaliteten i byerne bedre.


Ifølge Enhedslistens klimaplan skal:
 • Kommunerne have lov til at lave skærpede miljø- og nul-emissionszoner, hvor kommunerne selv bestemmer krav til udledninger. Miljøzonerne skal ikke, som nu, kun omfatte varebiler og lastbiler, men også personbiler og motorcykler.
 • der fra 2025 kun gives taxilicenser til nul-emissionskøretøjer. Inden 2025 skal taxilicenser prioriteres til nul-emissionskøretøjer som elbiler og brintbiler
 • der afsættes en pulje på ti millioner kroner årligt i fem år til hurtige ladestandere til taxier, og de mest centrale taxi-parkeringspladser prioriteres til nul-emissionstaxa allerede fra 2020
 • cykelinfrastrukturen forbedres, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen. Derfor afsættes en pulje på en milliard kr. over fem år, som regioner og kommuner kan søge til cykelprojekter

Interesserede kan hente Enhedslistens klimaplanen her:Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Postkoncern sælger svensk datterselskab
- Udenlandsk lastbil havde hash med til Løsning
- Det første letbanetog er på vej til Odense - med lastbil
- Lastbil-koncerns danske selskab opnår højeste certificering inden for teknisk support
- Transportorganisation går fra en til to mand i Bruxelles
- Medarbejdere skal videreuddanne sig
- Transportorganisation søger ny politisk chef
- Spærproducent har fået ny trailer med udtræk
- Håndholdt mobilsnak er bandlyst - men distraktionerne kan være mange
- Minister sætter fokus på dansk trafiksikkerhed under FN-konference
- - Det skal igen være trygt at færdes i trafikken
- Klip får bilister til at droppe mobilen

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligstKlik venligst