Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
Amerikansk lastbilproducenter med hollandske forbindelser tester brint-lastbiler
Amerikansk lastbilproducenter med hollandske forbindelser tester brint-lastbiler
Paccar, der blandt andet står bag de amerikanske lastbilmærker Peterbilt og Kenworth og hollandske DAF, viste i januar tre elektriske nul-udslips lastvognstog på en messe i Las Vegas i delstaten Nevada
21-02-2019 14:04
Supermarkedskæder får elektriske transporter
Supermarkedskæder får elektriske transporter
To hollandske transportvirksomheder, der kører for supermarkedskæden Albert Heijn, kører i den kommen tid med tre elektriske DAF CF og to plug-in hybrid DAF CF. De fem trækkere indgår i en større feltprøve med elektriske lastbiler og plug-in lastbiler
20-02-2019 16:13
Lastbiler og busser står for en fjerdedel af CO2-udslippet
Natten til tirsdag blev EU’s ministerråd ledet af det rumænske formandsskab og EU-Parlamentet enige om en aftale, der stiller krav til nye lastbilers CO2-udledninger. I forbindelse med enigheden har EU’s ministerråd offentliggjort nogle grafer, der viser, hvordan transportsektorens udledninger fordeler sig på de forskellige transportformer
20-02-2019 10:58

TRANSPORTORGANISATION OM EU’S NYE CO2-KRAV TIL LASTBILER:
Kravene vil bidrage til at nedbringe transportsektorens emissioner
Transportorganisation ITD kommenterer onsdag den aftale om CO2-udledninger fra tunge køretøjer, som EU’s Ministerråd og EU-Parlamentet natten til tirsdag blev enige om
20-02-2019 13:00
Mest læste
- Chaufføren får den nye af sin vognmansbror

- MAN er i stødet på transportmessen i Herning

- Iværksætter kører Fra Løvens Hule til transportmessen i Herning

- Enighed i EU åbner for mindre CO2-udledning fra tunge køretøjer

- Volvo Trucks vil skynde på udviklingen af mere klimavenlig transport

- Politiet efterforsker stenkast fra motorvejsbro

- Mercedes-Benz tager Actros med til Danmark uden spejle

- Ulovligt parkerede lastbiler har udløst 1.009 bøder

Seneste kommentarer
- hr.
- Transportkonsulent
- Pensionist
- Aalborg
- El biler i busbanen
- hr.

Se mere debat her!

VOGNMANDSORGANISATION OM EU’S CO2-REGLER FOR LASTBILER:
Regler er nødvendige og kræver indsats på flere fronter
EU’s ministerråd er sammen med EU-Parlamentet blevet enige om en aftale, der stiller krav til nye lastbilers CO2-udledninger. Vognmandsorganisationen DTL peger på, at det er nødvendigt med tiltag på EU-plan, hvis CO2-udledningen fra transporterhvervet skal ned
20-02-2019 10:18

Enighed i EU åbner for mindre CO2-udledning fra tunge køretøjer
EU-landene og EU-Parlamentet er blevet enige om en endelig aftale, der for første gang fastsætter CO2-krav til nye tunge køretøjer. Reglerne, der har været på vej gennem EU-systemet et stykke tid, tager udgangspunkt i, at udledningerne fra transportsektoren generelt udgør omkring 25 procent af EU’s CO2-udledning med en stigende tendens
19-02-2019 12:57

Volvo Trucks vil skynde på udviklingen af mere klimavenlig transport
MED VIDEO: Mandag blev EU’s Ministerråd ledet af det rumænske formandsskab enig med EU-Parlamentet om nye regler, som sætter mål for, hvor meget CO2 tunge køretøjer må udlede efter 2025 og efter 2030. Fra 2025 og frem til og med 2029 skal udslippet ned med gennemsnitligt 15 procent sammenlignet med udslippet i 2019. Fra 2030 skal udslippet ned med gennemsnitligt 30 procent

19-02-2019 12:43

Analyse skal klarlægge konsekvenser ved sejlads i Arktis
Medlemslandene i FN’s søfartsorganisation, IMO, vil på et kommende møde sætte fokus på konsekvenserne for de arktiske samfund, hvis et forbud mod brug af Heavy Fuel Oil (HFO) også indføres i Arktis. IMO’s miljøkomite, MEPC besluttede sidste år at arbejde hen mod et forbud mod at anvende HFO som brændstof i skibe, der sejler i ind i det område, der er defineret som det arktiske område i Polarkoden
15-02-2019 12:11

Burgerkæde i Sveriges hovedstad får varerne leveret med hybridlastbil
Den internationale transport- og logistik-virksomhed, Havi, der blandt andet leverer varer til burgerkæden McDonald’s restauranter, har taget en lade-hybridlastbil fra Scania i brug i et EU-støttet forsøg med støjsvage natleveringer til seks McDonald’s restauranter i Stockholms inderstad
15-02-2019 10:54

Aerodynamisk design bliver fremskyndet
Det rumænske formandskab for EU’s ministerråd er blevet enige med EU-Parlamentet om en hurtigere introduktion af mere aerodynamiske lastbiler
14-02-2019 14:04

Stor europæisk transportvirksomhed tester i gas-lastbiler
Girteka Logistics, der har hovedsæde i Litauen og opererer omkring 5.600 trækkende enheder, testede sidste år en Iveco Stralis 460 NP LNG. Lastbileren, der får sin energi fra en tank med flydende naturgas, bliver nu fulgt op af yderligere to Iveco Stralis med gasmotorer. Hvis gassen i tankene er flyende biogas, kan CO2-udslippet begrænses med op til 85 procent i forhold til en tilsvarende bil, der kører på fossil dieselolie
14-02-2019 11:58

Energi- og miljøkrav til taxier med videre vil blive ændret
Færdselsstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier med videre i høring med høringsfrist 7. marts 2019. Med ændringen strammes energi- og miljøkravene til køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport eller erhvervsmæssig personbefordring

13-02-2019 14:08

Enhedslisten vil skabe bæredygtig transport for alle
OPDATERET: Vi er afhængige af at kunne transportere os selv og varer rundt, men det kræver meget energi. Transportsektoren står i dag for omkring en fjerdedel af Danmarks udledning af drivhusgasser. Samtidig får stiger antallet af biler med to procent årligt. Hvis vi vil gøre os håb om at nå vores klimamål, skal vi skal mindske udledningen fra transport. Ifølge den klimaplan, som Enhedslisten lagde frem tirsdag, skal det hovedsageligt ske ved at udskifte benzin- og dieselbiler med elbiler og ved at gøre den kollektive transport bedre og billigere
13-02-2019 12:19

Enhedslisten lægger klimaplan frem
Et af de emner, der er ventes at blive centrale i den kommende valgkamp op ti folketingsvalget, der skal afholdes senest midt i juni, er klimaet. Tirsdag fremlagde Enhedslisten en klimaplan, som ifølge partiet vil reducere CO2-udslippet med over 50 procent i 2030 i forhold til CO2-udslippet i dag
13-02-2019 11:47

Terminal-operatør har skåret ned på energiforbruget
APM Terminals har gennem et systematisk arbejde med miljøforbedringer, både teknisk og operationel, skåret ned på sit energiforbrug på terminalen i Göteborg. Initiativer som LED-belysning på kraner, mere effektiv kranbrug og kortere køreveje har givet målbare miljøforbedringer - både på terminalen, men også i Göteborg som helhed
11-02-2019 11:15

Aarhus Havn nøler med landstrøm til skibe
Fra flere sider bliver der peget på, at specielt krydstogtskibe belaster nærmiljøet, når de ligger i havn. For at holde skibenes funktioner i gang, kører dieselgeneratorer i døgndrift for at producere elektricitet. Samtidig leverer generatorerne miljøbelastende stoffer til luften - partikler, NOx'er og CO2
08-02-2019 14:30

Aarhus Kommune vil købe grønnere biler
Som et skridt i arbejdet med at gøre Aarhus grønnere Aarhus vil Magistraten for Børn og Unge ikke længere købe mindre benzin- og dieselbiler. Ifølge Aarhus Kommunes klimaplan skal al kommunal transport være fossilfri i 2030, og med beslutningen i Børn og Unge skærper rådmanden Thomas Medom indfasningen af en grønnere transport
08-02-2019 12:01

Alle regionalbusser i Nordjylland skal køre CO2-neutralt
I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for 2019 besluttede Regionsrådet en overordnet målsætning, om at der fremover skal kræves anvendt alternative brændstoffer ved alle udbud af regionalruter i den kollektive trafik. Regionsrådet besluttede på sit møde 29. januar 2019, at dette skulle opnås ved at kræve brug af CO2-fri biogas på alle de regionalbusser, der indgår i Nordjyllands Trafikselskabs udbud i 2019
07-02-2019 11:44

18 regionalbusser i Nordjylland bliver CO2-neutrale i de kommende år
Regionsrådet har vedtaget, at Nordjyllands Trafikselskabs skal udbyde alle regionalruter i det kommende udbud med biogas som brændstof i busserne. Med initiativet kører Region Nordjylland videre mod en grøn omstilling og bliver den første region i Danmark, som forlanger klimavenlige regionalbusser ved alle nye kontrakter i den kollektive trafik

06-02-2019 12:32

Politikere i Esbjerg lægger køreplanen mod el- og gasbusser
Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune har vedtaget en udbudsstrategi, som fra sommeren 2021 går ud på, at den kollektiv bybustrafik i Esbjerg udbydes med krav om el som drivmiddel. Bybussen i Ribe, der er kommunens andet større byområde og kommunens lokalruter, der hovedsageligt kører på landet, udbydes med krav om drift med biogas
05-02-2019 07:00

Lastbilleverandør og energiselskab sætter fokus på gas
Tirsdag samles flere førende aktører inden for tung transport for at diskutere alternative drivmidler i fremtidens transportsektor. Iveco mener, at gas bliver et foretrukket drivmiddel fremover. Sammen med Iveco-forhandleren Bache A/S, Padborg Transportcenter og forsyningsselskabet OK a.m.b.a. står Iveco bag et arrangementet i Grænsehallerne i Kruså om gas som drivmiddel til lastbiler
04-02-2019 12:20

PERSONTRANSPORTORGANISATION:
- Nye miljøzonekrav udfordrer busbranchen
VLAK-Regeringen vil skærpe kravene til tunge køretøjer - eksempelvis busser - der vil køre i miljøzonerne. Derudover vil VLAK-Regeringen give flere byer mulighed for at indføre miljøzoner. Organisationen Dansk PersonTransport, der er en fusion af Dansk Taxiråd og Danske Busvognmænd, fremhæver i et høringssvar på, at de skærpede krav vil blive en udfordring for busvognmændene
01-02-2019 14:03

Udbud fører Esbjergs busser mod en grønnere drift
Der kommer et nyt navn på siden af busserne i Esbjerg, når Tide Bus Danmark til sommer overtager driften fra Arriva. Samtidigt står Esbjerg Kommune til at spare flere millioner kroner på det nye udbud på byens bustrafik. Det kan være med til at sikre, at der kommer til at køre grønnere busser allerede fra 2021
31-01-2019 15:23

Luxembourg’s regering indfører fri transport med tog, letbaner og busser
Fra søndag 1. marts 2020 vil man kunne køre gratis med tog, letbaner og busser i Luxembourg. Det har koalitionsregeringen i hertugdømmet besluttet. Den luxembourgske regering vil dog fastholde betaling for at køre på første klasse for at gøre det muligt for passagerne at arbejde under rejsen. Baggrunden for at indføre fri transport med tog, letbaner og busser er at få flere til at køre kollektivt og dermed mindske trængslen på vejene
31-01-2019 14:20

Taxi-selskab sætter strøm til taxier
10 nye Tesla’er hos Dantaxi 4x48 vil fra februar køre med kunder på Sjælland og i Hovedstaden. Snart vil taxi-selskabets kunder kunne bestille en grøn taxi direkte via en app
30-01-2019 11:18

Konferenceprogrammet for Grøn Transport er lagt frem
Hvordan former udviklingen sig inden for den grønne omstilling, og hvordan ser fremtiden ud for grøn transport? Det er centrale spørgsmål på konferencen Grøn Transport, som er arrangeret i forbindelse med transportmessen i Herning i dagene 21. - 23. marts
30-01-2019 09:50

Grønne køretøjer bliver omdrejningspunktet på transportkonference
På den kommende transportmesse i Herning kan kommuner, private transportvirksomheder og busoperatører og andre med interesse i bæredygtige løsninger få et overblik over udbuddet af grønne køretøjer fra danske importører af lastbiler og busser. Det sker 22. marts ved konferencen Grøn Transport 2019, der finder sted i forbindelse med Transportmessen i MCH Messecenter Herning
30-01-2019 09:30

Iveco giver gode grunde til at give vognparken et miljøboost
CO2-reduktionen ved at skifte fra diesel til biogas betyder groft sagt, at man kan fjerne to dieselvarebiler fra CO2-regnskabet for hver eneste biogasvarebil, der lukkes ud på vejene. Sådan lyder budskabet fra Iveco, som har et bredt program af køretøjer med motorer, der kører på gas - eksempelvis biogas
29-01-2019 11:37

Den kollektive transport i Amsterdam får flere el-busser
Den hollandske VDL-koncern, der på bus-området markerer sig med 12-meter el-busser og med 18-meter el-busser som ledbusser, skal levere 31 elektriske VDL Citeas til den kollektive transport i Amsterdam. VDL skal også stå for at få ladeinfrastrukturen op at køre
25-01-2019 10:00

Borgerne i landets anden største by sender mere plast og metal til genbrug
2018 var første hele år med den nye affaldssortering i Aarhus Kommune. En status viser, at det går godt med affaldssorteringen i Aarhus Kommune, hvor borgerne har sorteret 240 ton mere metal og 255 ton mere plast end forventet
22-01-2019 11:38

Terminalflytning gavende det lokale miljø
For et år siden tog Göteborgs Hamn en ny kombiterminal i brug. Terminalen - Arken kombiterminal - binder sø-, vej og jernbanetransport sammen på en mere effektiv måde end tidligere, hvor aktiviteterne lå i det centrale Göteborg
17-01-2019 16:35

Plastgenbrug kan gøre Danmark mindst 1,6 milliarder kroner rigere om året
Danmark producerer 340.000 ton plastik om året. Det svarer til 60 kg per dansker. En ny rapport fra konsulentvirksomheden McKinsey & Company og Innovationsfonden viser, at der - ud over renere miljø og mindre klimaskadelig udledning - er et stort økonomisk potentiale i en 100 procent genanvendelse af plastik i Danmark. Det kræver dog et langt større fokus på nye innovative og cirkulære løsninger, end tilfældet er i dag
17-01-2019 11:16

Ambulancen er en udbygget el-bil
Falck har sendt en særlig ambulance ud på vejene, hvor den indgår i ambulancetjenesten i Region Syddanmark. Der er tale om en bil med el-motor, der er blevet udbygget med separate el-systemer - et arbejde, som Falck selv har stået for, og som betyder, at ambulancen har energi nok til at klare opgaven som redningskøretøj
15-01-2019 10:46

Politisk flertal garanterer for licenser til taxier med nul-udslip
Et bredt politisk flertal i Folketinget - det er ud over VLAK-Regeringens partier, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale og SF - vil ændre Taxi-loven, så der i år og næste år er garanti for en taxitilladelse til op til 300 nul-emissionstaxier
11-01-2019 10:03

UNDERSØGELSE:
Danskerne vil vælge el-taxier, hvis de fik muligheden
En undersøgelse som miljøorganisationen Det Økologiske Råd har fået foretaget blandt danskerne viser, at otte ud af ti danskerne vil vælge en el-taxi, hvis de fik muligheden - og det ikke kostede ekstra
10-01-2019 21:00

Nordjylland gør klar til Danmarks første brintbusser
Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået kontrakt på levering af tre brintbusser samt opførelse af brintproduktions- og tankanlæg, der som landets første skal være klar til drift i oktober. De tre brintbusser skal indsættes på udvalgte bybusruter i Aalborg og regionalbusruter i Nordjylland
03-01-2019 10:37

NYTÅRSUDTALELSE FRA BRINTBRANCHEN:
2019 skal stå i den grønne energis tegn
- Gode tiltag, ærgerlige udskydelser og glemte dagsordner. Sådan beskriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, energipolitikken i 20 i en nytårsudtalelse
02-01-2019 13:17

Elektrisk Citaro gør én helt elektrisk
Med en batterikapacitet på 243 kWh er Mercedes-Benz’ nye eCitaro med en el-motor ved hvert baghjul en behagelig køreoplevelse for chauffører og passagerer - hele dagen igennem. Og den skal som udgangspunkt kun have elektrisk behandling om natten, når den holder i depot. Mercedes-Benz er dog indstillet på at levere en eCitaro med pantograf på taget, for de kunder, der har behov eller ønsker mulighed for supplerende hurtig ladning i løbet af dagen. Magasinet Bus havde i begyndelsen af december lejlighed til en længere køretur i en eCitato i Mannheim og omegn

19-12-2018 16:38

Lastbil er klar til sikker “spritkørsel”
Den første Scania-lastbil med en 13 liters bioethanol-motor er kommet ud at køre på de svenske veje. Ethanolen - eller spritten, hvis man vil forsøge at lave et sjovt ordspil - kan produceres som anden generations biobrændstof af restprodukter som eksempelvis halm, strå og træflis, som råvarer - og så er det ren CO2-neutral spritkørsel
19-12-2018 15:04

DAF leverer elektrisk lastbil til feltforsøg
DAF Trucks har leveret den allerførste 100 procent elektriske lastbil til den hollandske supermarkedskæde Jumbo. Der er tale om en DAF CF, der er blevet gjort helt elektrisk i et samarbejde med hollandske VDL, som har stor erfaring med produktion af elektriske busser
18-12-2018 15:50

Volvo Trucks åbner for brændstofbesparelser med nye forbedrede motorer
Nye opgraderede 11- og 13-liters dieselmotorer til Volvo FH, FM og FMX, der lever op til kravene i den nye Euro 6 Step D-forordning, indeholder en række forbedringer, som giver transportører mulighed for at reducere deres brændstofforbrug
18-12-2018 10:50

Konference lægger klimaværktøj i kassen
Danske Regioner, KL, IDA og DI Transport inviterer i samarbejde med Transportøkonomisk Forening og ITS Danmark til konferencen Fremtidens Transport 2019 "Klimaet i transporten - kend din værktøjskasse"
14-12-2018 10:40

Danske Havne går med i indsatsen mod plastaffald i havene
Brancheorganisationen Danske Havne vil gerne tage aktiv del i at hjælpe med at fjerne plast fra verdenshavene. Derfor har organisationen meldt sig ind i det nye partnerskab Ocean Plastic Forum for at bidrage yderligere til arbejdet
14-12-2018 10:29
Klik venligst

Klik venligst