Klik venligst

  
Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Scandlines taber sag mod Femern Bælt A/S

Mandag 7. januar 2019 kl: 12:30
Share  


Af: Jesper Christensen

Femern Bælt A/S’ udgivelse af et børnehæfte og to brochurer var ikke omfattet af markedsføringsloven, da Femern Bælt A/S ikke på tidspunktet for udgivelsen af disse eller under sagen i øvrigt havde et produkt, som kunne tilbydes markedet. Det lægger Sø- og Handelsretten til grund for at frikende Femern Bælt A/S i en sag, om brud på Markedsføringsloven, som færgerederiet Scandlines anlagde i juni 2017

Scandlines, der driver færgeoverfarterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden mellem Danmark og Tyskland, hvor færgeoverfarten Rødby-Puttgarden krydser Femern Bælt, havde nedlagt følgende påstande:


1. Femern Bælt A/S tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens bestemmelser ved at have tilgængeliggjort, herunder uddelt børnehæftet ”Ud at køre under vandet: Kan man se helt til Tyskland?”

2. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”RØDBY Lander du på feltet skal du stå over tre omgange på grund af omstigning fra færgen” som anført i børnehæftet

3. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”PUTTGARDEN Lander du på feltet skal du stå over tre omgange på grund af omstigning fra færgen” som anført i børnehæftet 

4. Femern Bælt A/S tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens bestemmelser ved at have tilgængeliggjort brochuren ”Hvorfor Femern- forbindelsen?” på sin hjemmeside www.femern.dk

5. Femern Bælt A/S tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens bestemmelser ved at have tilgængeliggjort brochuren ”Warum brauchen wir den Fehmarnbelt-Tunnel?”

6. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”Åben hele døgnet året rundt. Med en fast forbindelse er det ikke nødvendigt at bestille billet på forhånd, og tunellen er altid åben - uanset vind og vejr” som anført i brochuren

7. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”365 Tage im Jahr rund die Uhr. Der Tunnel is immer offen – unabhängig von Wind und Wetter, Buchungen oder Reservierungen” som anført i brochuren

8. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”En grønnere forbindelse. Femern-forbindelsen bidrager til et grønnere og mere CO2-venligt transportsystem” som anført i brochuren

9. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”Eine grünere Verbindung. Der Fehmarnbelt-Tunnel steigert die Attraktivität der Bahn – ein Beitrag für eine bessere Klimabilanz” som anført i brochuren

10. Det forbydes Femern Bælt A/S at anvende udsagnet ”En hurtigere og kortere forbindelse. Femern Bælt-forbindelsen gør ruten over Femern Bælt hurtigere. Turen gennem tunnelen tager kun 10 minutter med bil og 7 minutter med tog. I dag tager overfarten næsten en time alt i alt” som anført i brochuren

11. Femern Bælt A/S tilpligtes at foretage berigtigelse ved i 60 dage at offentliggøre en fældende doms konklusion på forsiden af Femern Bælts hjemmesider, www.femern.dk, www.femern.de og www.femern.com

12. Femern Bælt A/S pålægges den efter rettens skøn størst mulige bøde


Femern Bælt A/S har over for Scandlines’ påstande 1, 4 og 5 principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse, og over for Scandlines’ påstande 2, 3 og 6-12 påstået frifindelse


Sø- og Handelsrettens afgørelse: 

Thi kendes for ret: Femern Bælt A/S frifindes.


Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat:


Sagsøgte, Femern Bælt A/S, er omfattet af lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Det fremgår af lovens paragraf 5, at transportministeren bemyndiges til at organisere forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og til at træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende de anlæg, der er nævnt i lovens paragraf 3, og de miljøvurderinger, der er nævnt i lovens paragraf 4, samt at opgaver kan henlægges til selskaber, der etableres og direkte eller indirekte er fuldt ejet af staten. Efter lovens paragraf 18 kan transportministeren bemyndige disse selskaber til at udøve ministerens beføjelser efter loven. Femern Bælt A/S er et sådant selskab.

Af forarbejderne til loven fremgår det af afsnittet om økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner, at projekteringsomkostningerne også omfatter omkostninger til informationsindsats i samarbejde med de lokale kommuner.

Ved paragraf 1 i lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark bemyndiges Femern Bælt A/S til at anlægge og drive en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst-projektet) og til at foretage de dispositioner, som er nødvendige for gennemførelsen heraf.

Af bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015 om delegation af visse opgaver og beføjelser ved anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark paragraf 6 fremgår, at Femern Bælt A/S kun er berettiget til at foretage dispositioner, der er nødvendige med henblik på anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Det fremgår af paragraf 10 i bekendtgørelsen, at afgørelser, der træffes af Femern Bælt A/S, kan påklages til transportministeren for så vidt angår retlige forhold.

Retten må konstatere, at Femern Bælt A/S i anlægsfasen udøver offentlig virksomhed på transportministerens vegne, og at Femern Bælt A/S i denne forbindelse har en i forarbejderne beskrevet informationspligt.

Spørgsmålet er herefter, om det i sagen omhandlede børnehæfte og de omhandlede brochurer er omfattet af Femern Bælt A/S’ informationspligt eller markedsføringslovens bestemmelser om markedsføring af produkter. Det fremgår af sagen, at den tyske stat endnu ikke har truffet en bindende afgørelse om anlæg af Femern Bælt-forbindelsen, og det er under sagen ubestridt, at forbindelsen tidligst vil kunne tages i brug i 2028. Femern Bælt A/S har ikke på tidspunktet for børnehæftet og brochurernes udgivelse haft et produkt, som kunne tilbydes markedet, og har det fortsat ikke ved afgørelsen af denne sag. Offentlige myndigheder, som udøver erhvervsvirksomhed med udbud af varer og tjenesteydelser, er efter markedsføringslovens paragraf 1, stk. 1, (tidligere paragraf 2, stk. 1), omfattet af markedsføringslovens bestemmelser. Det er imidlertid rettens opfattelse, at ibrugtagningen af forbindelsen ligger i en så fjern og usikker fremtid, at en forberedende opmærksomhedsskabelse omkring den faste Femern Bælt-forbindelse på nuværende tidspunkt ikke har en aktualitet, som gør markedsføringsloven anvendelig på denne sag.

Spørgsmål om, hvorvidt Femern Bælt A/S ved at udgive et børnehæfte (fremlagt som bilag 8), som notorisk bygger på helt fejlagtige oplysninger, og to brochurer (fremlagt som bilag 9 og 10) ligger uden for Femern Bælt A/S’ informationspligt i projekterings- og anlægsfasen, skal herefter ikke afgøres under denne sag, men under administrativ rekurs.


Som følge af det anførte vil sagsøgte være at frifinde.


Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt - klik her:
Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Rederiorganisation byder styrket eksportindsats velkommen
- Dansk eksport og arbejdspladser skal have støtte til at holde kursen
- Vestkysthavn har plads til andet end fisk
- Tidligere lukningstruet havn leverer overskud
- Sådan når vi 70-procents målsætningen i 2030
- Færgedriften er tilbage mellem Jylland og Samsø
- Transportkoncern i Esbjerg fremlægger rekordresultat
- Nordisk kapitalfond med fokus på infrastruktur vil investere i Esbjerg
- Væksten fortsatte hos den nordiske del af tysk transportkoncern
- Europa skal gå styrket ud af krisen
- Havnevirksomhed med hovedsæde i Fredericia leverer et tilfredsstillende resultat
- EU-landene bør forlænge rejsestriktionerne

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligstKlik venligst