Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Toldreform skal give en enklere, mere intelligent og sikrere toldunion i EU

Onsdag 17. maj 2023 kl: 12:01
Af: Redaktionen

EU-Kommissionen har onsdag fremsat forslag til en omfattende reform af EU's toldunion, der blev oprettet i 1968 - for 55 år siden. De foranstaltninger, som EU-Kommissionen foreslår, er en datadreven vision med EU i en global førerrolle. Foranstaltningerne skal sikre en markant forenkling af toldprocedurerne for erhvervslivet - navnlig for de mest pålidelige erhvervsdrivende

EU-Kommissionen fremhæver, at den digitale omstilling er central i reformen, som begrænser tunge toldprocedurer og erstatter traditionel fortoldning med en mere intelligent, datastyret tilgang til importovervågning. 


Samtidig vil toldmyndighederne få de værktøjer og ressourcer, der er nødvendige for at kunne vurdere og standse import, som udgør en reel risiko for EU, dets borgere og økonomien.


Reformforslaget, som fremlægges onsdag, er en reaktion på det nuværende pres, som EU's toldmyndigheder oplever - herunder en meget betydelig stigning i handelsmængden, navnlig inden for e-handel, et hastigt stigende antal EU-standarder, der skal kontrolleres ved grænsen, og skiftende geopolitiske forhold og kriser. 


Reformen skal tilpasse de toldmæssige rammer til en grønnere og mere digital tidsalder og bidrage til et mere sikkert og konkurrencedygtigt indre marked. Reformen skal forenkle og rationalisere toldindberetningskravene for erhvervsdrivende - eksempelvis ved at reducere den tid, der er nødvendig for at gennemføre importprocedurerne, og ved at stille én enkelt EU-grænseflade til rådighed og lette data-genbrug. Reformen skal derigennem bidrage til at opfylde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyens, mål om at mindske disse byrder med 25 procent uden at underminere de relaterede politiske mål.


En ny EU-toldmyndighed vil få ansvaret for et EU-tolddatacenter, der vil fungere som motor for det nye system. Med tiden vil datacentret erstatte den eksisterende toldrelaterede IT-infrastruktur i EU's medlemsstater og derigennem spare dem for op til 2 milliarder euro om året i driftsomkostninger. Den nye myndighed vil også bidrage til at styrke EU's strategi for risikostyring og toldkontrol.


Et nyt partnerskab med erhvervslivet
Med reformen af EU's toldunion vil virksomheder, der ønsker at føre varer ind i EU, kunne registrere alle oplysninger om deres produkter og forsyningskæder i ét enkelt onlinemiljø i det nye EU-tolddatacenter. Det nye on-line-system vil samle de data, der leveres af virksomhederne, og via maskinlæring, kunstig intelligens og menneskelige behandling give myndighederne 360 graders overblik over forsyningskæder og varebevægelser.


Samtidig vil virksomhederne kun skulle interagere med én enkelt portal, når de indsender deres toldoplysninger, og de vil kun skulle indsende oplysninger én gang for flere forsendelser. I tilfælde, hvor forretningsprocesser og forsyningskæder er fuldstændig gennemsigtige, vil nogle af de mest pålidelige erhvervsdrivende kunne bringe deres varer i omsætning i EU uden nogen aktiv indgriben fra toldmyndighederne side - som såkaldte "Trust and Check"-erhvervsdrivende. Trust and Check-kategorien styrker det allerede eksisterende program for autoriserede økonomiske operatører (AEO), der er indført for pålidelige erhvervsdrivende.


Det nye partnerskab med erhvervslivet er det første af sin art i verden. EU-Kommissionen betegner det som et effektivt nyt redskab til at støtte EU's virksomheder, handel og åbne strategiske autonomi. EU-tolddatacentret vil gøre det muligt at importere varer til EU med et minimum af toldmæssige indgreb uden at gå på kompromis med kravene til sikkerhed og bekæmpelse af svig.


I henhold til forslagene vil datacentret åbne for e-handelsforsendelser i 2028 efterfulgt (på frivilligt grundlag) af andre importører i 2032. Det vil have umiddelbar positiv virkning og forenkle procedurerne. Trust and Check-erhvervsdrivende vil også kunne få toldbehandlet al deres import hos toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor de er etableret uanset, hvor varerne føres ind i EU. I 2035 vil det blive vurderet, om denne mulighed kan udvides til at omfatte alle erhvervsdrivende, når centret bliver obligatorisk fra 2038.


En mere intelligent tilgang til toldkontrol
Det foreslåede nye system vil give toldmyndighederne et overblik over forsyningskæderne og produktionsprocesserne for varer, der føres ind i EU. Alle medlemsstater vil få adgang til realtidsdata og vil kunne samle oplysninger, og de vil derigennem kunne reagere hurtigere og mere konsekvent og effektivt på risici.


Kunstig intelligens vil blive anvendt til at analysere og overvåge data og til at forudsige problemer allerede inden, varerne påbegynder deres rejse til EU. Det vil gøre det muligt for EU's toldmyndigheder at koncentrere deres indsats og ressourcer om det mest nødvendige, nemlig at forhindre, at usikre eller ulovlige varer føres ind i Unionen, og at håndhæve det stigende antal EU-retsakter, der forbyder visse varer, der er i strid med EU's fælles værdier - eksempelvis inden for områder som klima, skovrydning og tvangsarbejde. Det vil også bidrage til at sikre en korrekt opkrævning af told og afgifter til gavn for de nationale budgetter og EU-budgettet.


For at hjælpe medlemsstaterne med at prioritere de rette risici og koordinere deres kontroller og inspektioner - navnlig i krisetider - vil oplysninger og ekspertise blive samlet og vurderet på EU-plan via den nye EU-toldmyndighed på grundlag af EU-tolddatacentret's data. Den nye ordning vil sikre en betydelig forbedring af samarbejdet mellem told- og markedsovervågningsmyndigheder og de retshåndhævende myndigheder på EU-plan og nationalt plan, herunder gennem informationsudveksling via tolddatacentret.


En mere moderne tilgang til e-handel
Reformen vil gøre onlineplatforme til centrale aktører i forbindelse med sikringen af, at varer, der sælges online i EU, overholder alle toldforpligtelser. Det er en væsentlig ændring fra det nuværende toldsystem, som pålægger den enkelte forbruger og transportør ansvaret. 


Det vil blive platformenes ansvar at sikre, at told og moms betales ved købet, så forbrugerne ikke længere bliver ramt af skjulte afgifter eller uventet papirarbejde, når pakken kommer frem. Med onlineplatformene som de officielle importører kan forbrugerne i EU stole på, at alle afgifter er blevet betalt, og at deres køb er sikre og i overensstemmelse med EU's miljø- og sikkerhedsstandarder og etiske standarder.


Samtidig fjerner reformen den nuværende tærskel, hvor varer til en værdi af under 150 euro fritages for told, hvilket i betydelig grad udnyttes til svindel. Op til 65 procent af de indførte pakker af denne type bliver ifølge EU-Kommissionen i øjeblikket værdiansat for lavt for at undgå importtold.


Reformen forenkler også toldberegningen for de mest almindelige varer af lav værdi, der købes fra lande uden for EU, og reducerer de tusindvis af mulige toldkategorier til blot fire. Det vil gøre det lettere at beregne toldafgiften for små pakker, så både platforme og toldmyndigheder bedre vil kunne forvalte den milliard e-handelskøb, der føres ind i EU hvert år. Det vil også fjerne risikoen for svig. Den nye skræddersyede e-handelsordning forventes at medføre yderligere toldindtægter på 1 milliarder euro om året.


Den fremlagte reform skal leve op til EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyens, løfte om "at bringe toldunionen et skridt videre" og bygger navnlig på anbefalingerne fra Vismandsgruppen Vedrørende Toldunionen fra 2022.  


Lovgivningsforslagene vil nu blive sendt til EU-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, hvor EU-landenes ministre sidder, med henblik på aftale og i høring hos Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.


Interesserede kan finde flere oplysninger her:
Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Nye EU-initiativer skal gøre det lettere og mere bæredygtigt at rejse med tog
- Signalfejl blokerer togtrafikken mellem Vendsyssel og det øvrige Jylland
- Udvidelse af Aarhus Havn sat på pause - Hvad betyder det for byen
- Danmark modtager 1,478 milliarder kroner i EU-støtte til danske infrastrukturprojekter
- Sporfornyelser lukker for togtrafik på flere hovedstrækninger
- Forligspartier sætter analyse af ny Lillebæltsforbindelse på pause
- Transportministre snakkede om nattogsforbindelse
- Fransk togoperatør åbner ny jernbaneforbindelse mellem Polen og Spanien
- Overhalingsspor ved Kalvebod indgår i ny aftale om EU-støtte
- Jernbaneforum markerer 150 år med en jubilæumskenference
- Tunge lokomotiver skal også gennem store eftersyn
- Tysk kombiselskab transporterede 815.467 lastbillæs - 15,9 procent færre end året før

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst