Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Plangrundlaget for udvidelsen af havnen i AarhusAarhus Havn er afvist

Tirsdag 28. maj 2024 kl: 18:20
Af: Redaktionen

Planklagenævnet har ophævet Aarhus Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1163 og kommuneplantillæg nr. 110 til kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget i juni sidste år og dannede det planmæssige grundlag for udvidelsen af Aarhus Havn med omkring 84 hektar ud i Aarhus Bugt. Med ophævelsen er udvidelsen af havnen, der rummer Danmarks største containerhavn, sat på pause

Planklagenævnet modtog efter, at et flertal i Aarhus Byråd i juni sidste år bedtog lokalplan og kommuneplantillæg, en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, en række foreninger, nogle borgere, som opdrætter muslinger inden for planområdet, og Alternativet, Storkreds Østjylland.


 
Sagen handler om Aarhus Kommunes planlægning og miljøvurdering for udvidelse af Aarhus Havn, herunder ved opfyldning af ca. 84 hektar ud i Aarhus Bugt.


Planklagenævnet har ophævet planerne med tilhørende miljørapport, da planerne og miljørapporten ifølge nævnet lider af væsentlige retlige mangler. 


Ophævelsen skyldes tre forhold:
  • Kommuneplantillægget er ikke i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone
  • Kommunen ikke har godtgjort, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering i forhold til den planlagte udvidelse af havnen
  • Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt, da afgrænsningen af miljørapporten ikke er i overensstemmelse med miljøvurderingsloven

Udlæg af arealer til byzone:
Planklagenævnet fandt, at kommuneplantillægget ikke er i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone, da der ikke i forbindelse med kommuneplantillægget er lavet en behovsopgørelse i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om planlægning af byvækst.


Kystnærhedszonen
Planklagenævnet fandt, at kommunen ikke har godtgjort, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering. Nævnet lagde vægt på, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang havde godtgjort nødvendigheden af størrelsen på planområdet, som omfatter et areal på cirka 84 ha.


Afgrænsning af miljørapporten
Planklagenævnet fandt, at afgrænsningen af miljørapporten er utilstrækkelig:
  • Da miljørapporten ikke omfatter forhold, der relaterer sig til bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af erhvervshavnen (som skal finde sted på de indvundne arealer, efter at der er sket opfyld af søterritoriet)
  • I forhold til inddragelse af relevante miljøpåvirkninger på tidspunktet, hvor havnen er realiseret og i drift, idet miljørapporten alene omfatter temaer, der relaterer sig til landskab og visuelle forhold samt befolkningen og menneskers sundhed
 
Nævnet vurderede desuden, at sandsynlige miljøpåvirkninger fra opfyld af arealer på søterritoriet efter omstændighederne skal indgå i en miljøvurdering på et mere overordnet niveau.
 

Planklagenævnet skriver følgende på sin web-side, hvor afgørelsen findes:

Afgørelse i klagesag om Aarhus Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1163 og kommuneplantillæg nr. 110 til kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse 

Aarhus Kommune vedtog den 21. juni 2023 endeligt lokalplan nr. 1163, Udvidelse af Aarhus Havn og kommuneplantillæg nr. 110 til kommuneplan 2017, med tilhørende miljørapport  og sammenfattende redegørelse.
 
Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, en række foreninger, nogle borgere, som opdrætter muslinger inden for planområdet, og Alternativet, Storkreds Østjylland har klaget over planvedtagelsen og miljøvurderingen.
 
I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:
  • Om kommunen har hjemmel til at planlægge for arealer, som inddrages fra søterritoriet.
  • Om kommuneplantillægget er i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af arealer til byzone, jf. planlovens § 11 a, stk. 6, 7 og 13
  • Om lokalplanen og kommuneplantillægget er i overensstemmelse med planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1 og 2
  • Om miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering er opfyldt i forhold til afgrænsningsfasen
 
Planklagenævnet har ikke behandlet de øvrige klagepunkter i sagen.
 

Planklagenævnet ophæver lokalplanen og kommuneplantillægget med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse, da kommuneplantillægget ikke er i overensstemmelse med planlovens regler om udlæg af nye arealer til byzone, da lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er i overensstemmelse med planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1 og 2, og da afgrænsningen af miljørapporten ikke er i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 12, stk. 1.
 
Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke længere gælder.Interesserede kan læse Planklagenævnets afgørelse på nævnets web-side - klik her:Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Signalfejl blokerer togtrafikken mellem Vendsyssel og det øvrige Jylland
- Udvidelse af Aarhus Havn sat på pause - Hvad betyder det for byen
- Danmark modtager 1,478 milliarder kroner i EU-støtte til danske infrastrukturprojekter
- Sporfornyelser lukker for togtrafik på flere hovedstrækninger
- Forligspartier sætter analyse af ny Lillebæltsforbindelse på pause
- Transportministre snakkede om nattogsforbindelse
- Fransk togoperatør åbner ny jernbaneforbindelse mellem Polen og Spanien
- Overhalingsspor ved Kalvebod indgår i ny aftale om EU-støtte
- Jernbaneforum markerer 150 år med en jubilæumskenference
- Tunge lokomotiver skal også gennem store eftersyn
- Tysk kombiselskab transporterede 815.467 lastbillæs - 15,9 procent færre end året før
- Politisk flertal sætter udvidelsen af Aarhus Havn på pause

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst