Klik venligst

  
Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Transportjuristerne skriver om kombineret godstransport og betydningen for cabotagekørsel

Mandag 12. november 2018 kl: 16:54
Share  


Af: advokat, ph.d, (L) Lissi Andersen Roost, Advokatfirmaet Andersen Partners, Kolding

Søndag 1. juli i år trådte den nye bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB) i kraft. Bekendtgørelsen gennemfører EU’s såkaldte ”Kombi-direktiv”, som overordnet har til formål at bevirke, at gods flyttes fra vejene over til mere miljørigtige transportformer såsom sø- og jernbanetransport

I kombi-direktivet bestemmes blandt andet, at en kombineret transport overordnet skal foregå med en strækning på jernbane, indre vandveje eller ad søvejen på over 100 kilometer i lige linje. Derudover må den indledende eller afsluttende strækning ad landevej ikke overstige 150 kilometer. 


Reglerne er interessante fordi, de er afgørende i forhold til udenlandske vognmænds adgang til at køre godskørsel i Danmark. Hvis for eksempel en vognmand fra et andet EU-land udfører en vejtransport i Danmark, der er omfattet af reglerne om kombineret godstransport, vil vejtransporten ikke være underlagt de begrænsninger, der gælder i medfør af cabotage-reglerne.


Der er i branchen dog delte holdninger til bekendtgørelsen. 


Visse brancheorganisationer finder, at udkastet er udtryk for en forbedring i forhold til tidligere, og at det er afgørende, at der er fælles, ensartede EU-regler for godstransport, og at disse er nemme at håndhæve samt nemme for transportvirksomhederne at efterleve.


Heroverfor står andre brancheorganisationer, der finder, at reglerne om kombineret godstransport helt bør afskaffes, så kun cabotage-reglerne finder anvendelse for udenlandske vognmænds kørsel i en anden EU-medlemsstat,  idet netop fritagelsen af vejstrækningen af den kombinerede transport fra cabotage-reglerne giver mulighed for, at prisbillige østeuropæiske vejtransportører med lav aflønning af chauffører overtager transporten til og fra havne fra for eksempel baneoperatørerne, og at direktivet således de facto får den stik modsatte effekt i forhold til formålet, som er at flytte godset fra vejene til blandt andre jernbanerne.


Bekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om varernes oprindelse eller endelige destination, kørsel med tomme lasteenheder og krav til stempling eller andet bevis.


1. Varernes oprindelse eller endelige destination

I bekendtgørelsen præciseres det, at transport af varer mellem medlemsstaterne er omfattet af definitionen af kombineret transport uagtet varernes oprindelse eller endelige destination. Det betyder, at det ikke er et krav, at varernes oprindelse eller endelige destination er en medlemsstat.


Bekendtgørelsens præcisering er en ændring i forhold til den tidligere danske fortolkning af kombi-direktivet ved kun at lade transport af varer mellem EØS-landene være omfattet. En fortolkning, som EU-Kommissionen i sin åbningsskrivelse fandt, var forkert.


TBB oplyser i høringsnotatet, at bekendtgørelsen alene vil gælde, når der er tale om international kombineret transport mellem medlemsstaterne, og at det alene præciseres, at varernes oprindelse eller endelige destination ikke har betydning, og at det således er selve den internationale kombinerede transport mellem medlemsstaterne, der er afgørende for, om reglerne finder anvendelse.


2. Kørsel med tomme lasteenheder - en tom container kan være en vare
I bekendtgørelsen præciseres det videre, at transport af tomme påhængsvogne, sættevogne, veksellad eller containere betragtes som kombineret transport, såfremt de tomme lasteenheder er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument. Det betyder, at kørsel på den indledende eller afsluttende vejstrækning med eksempelvis en tom container, hvor det er transporten af selve containeren, der er bestilt og betalt for, og hvor containeren dermed reelt udgør varen i den kombinerede transport, kan ske efter reglerne om kombineret transport frem for efter reglerne om cabotagekørsel.


Det præciseres også, at transporten af tomme påhængsvogne med videre før og efter transport af varer ikke betragtes som en del af en kombineret transport (”tomkørsel”). Det betyder, at kørsel med eksempelvis en tom container efter en afsluttet kombineret transport, hvor den tomme container transporteres tilbage til for eksempel en kombiterminal eller havn med henblik på læsning af nye varer og udførsel af en ny kombineret transport ikke kan ske efter reglerne om kombineret transport. Ved disse kørsler sker tomkørslen alene som led i en kombineret transport (før og efter en kombineret transport), men selve tomkørslen udgør ikke en kombineret transport. 


Efter den hidtil gældende fortolkning kunne kun kørsel med varer udføres efter reglerne om kombineret transport. Baggrunden var, at direktivet omhandler transport af varer, men varer er ikke defineret i direktivet. Den hidtil gældende fortolkning har medført, at en container ikke blev betragtet som en vare i henhold til reglerne om kombineret transport. Al tomkørsel i Danmark udført af en udenlandsk virksomhed blev derfor altid betragtet som cabotage-kørsel.


Ved en dom afsagt af Retten i Glostrup 9. februar 2017 blev en udenlandsk transportvirksomhed imidlertid frifundet på baggrund af manglende klarhed i direktivet om, hvorvidt tomme returkørsler er omfattet af direktivet.


TBB illustrerer bekendtgørelsens regler med to eksempler:

  • En udenlandsk virksomhed kan som den indledende strækning i en kombineret transport køre en tom container fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup, såfremt containeren er genstand for omsætning dokumenteret ved et transportdokument, og containeren på den resterende strækning transporteres med jernbane til en anden medlemsstat
  • En udenlandsk virksomhed kan ikke som kombineret transport transportere en tom container, efter en afsluttet kombineret transport, fra Rødovre til kombiterminalen i Høje Taastrup med henblik på læsning af nye varer. Denne tomkørsel vil blive betragtet som cabotage-kørsel.

Også denne præcisering er der i branchen delte meninger om, fremgår det af et høringsnotat udarbejdet af TBB. På den ene side er der tilfredshed med bestemmelsen, mens der på den anden side argumenteres for, at bestemmelsen åbner op for omgåelse og svindel, idet det anføres, at det er nemt at oprette fragtbrev, og alene dette afgør, om der er tale om cabotage-kørsel med de begrænsninger, dette giver, eller kombineret transport uden begrænsninger.


3. Krav til stempling eller andet bevis

I bekendtgørelsen fastsættes det også, at de påkrævede oplysninger i transportdokumentet skal bekræftes ved stempling, der foretages af jernbane eller havneadministrationerne, eller andet bevis.


I henhold til direktivet skal oplysningerne bekræftes ved stempling. Det er imidlertid ikke muligt i alle tilfælde at få stempler, hvorfor det i bekendtgørelsen fastsættes, at oplysningerne skal bekræftes ved stempling eller andet bevis, således at bestemmelsen er praktisk anvendelig. Når stempling ikke er tilgængelig, vil virksomhederne således have mulighed for at dokumentere oplysningerne ved et andet bevis. Ifølge TBB kan dette andet bevis eksempelvis være en bon fra færgeoverfarten.


Kommentar
Med bekendtgørelsen er der fastsat regler, som skal medvirke til at skabe klarhed over, hvornår der må udføres kombineret transport til og fra Danmark, og hvordan sådanne transport i givet fald må udføres.


Tomkørsel har i Danmark hidtil været betragtet som cabotage-kørsel uden hensyn til, om den er foregået før, efter eller som en del af en kombineret transport. Uklarheden om, hvad der skal forstås som cabotage-kørsel eller som en del af en kombineret transport, har ført til flere straffesager mod udenlandske vognmænd. 


Bekendtgørelsen har derfor særlig betydning for dem, der opererer på markedet for international godstransport, da det præciseres, hvad der skal forstås ved en kombineret transport og endnu vigtigere, hvad der ikke skal forstås som en del af en kombineret transport og dermed tælle som en cabotage-tur.


Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Uafklaret skilsmisse udløser bekymring på transportområdet
- Dansk eksport og arbejdspladser skal have støtte til at holde kursen
- To energi-øer er en del af første del af klimahandlingsplan
- CO2-regningen for affald skal ned
- Transportkoncern i Skive viste fremgang i 2019
- Vognmand i Skjern tipper med trailer fra Hedensted
- Vejdirektoratet udlægger 156 kilometer mindre klimabelastende asfalt
- Transportkoncern afbryder samarbejdet med direktør
- Køge-vognmand kører med kærre fra Jylland
- Lastbilproducent præsenterer nye racerlastbiler
- Dispensation for krav om uddannelse af varebilschauffører bliver forlænget
- Handelsfirma fra Esbjerg leverer to tip-trailere i Herlufmagle

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst

Klik venligstKlik venligst