EU HAR GIVET UKRAINSKE VOGNMÆND EN RÆKKE RETTIGHEDER:

Vognmands- og transportorganisationer er utilfredse

Tirsdag 27. februar 2024 kl: 10:00
Af: Redaktionen

En række vognmands- og transportorganisationer fra øst- og vesteuropæiske EU-lande har udsendt en erklæring om de rettigheder, som EU har givet ukrainske transportvirksomheder, når de opererer over og inden for EU’s grænser. Organisationerne peger blandt andet på, at ukrainske transportvirksomheder kan benytte både CEMt-tilladelser og enkeltlandstilladelser


Nedenfor bringer vi en dansk oversættelse af den fælles erklæring, som kan findes i sin originale version via et link nederst på denne side.


Fælles erklæring:

Undertegnede vejtransportorganisationer fra Øst- og Vesteuropa følger op på tidligere diskussioner og informationsudvekslinger med repræsentanter for EU-ledelsen og nationale regeringer, ved at gentage, at beskyttelse af EU's indre marked bør gives prioritet og betragtes som en del af europæiske og nationale myndigheders institutionelle ansvar.

Støtten til Ukraine er en forpligtelse, som vi tilstræber at overholde. Ikke desto mindre betragter vi foranstaltninger truffet af EU, især inden for vejgodstransport, som suboptimale og en trussel mod EU's indre marked og dets modstandskraft. På samme måde, som foranstaltninger vedtaget af EU på landbrugsområdet, gik videre end det oprindeligt var hensigten, og, sideløbende med fordelene, har været til væsentlig intern skade.

Vi vil gerne minde om, at kendsgerningerne tydeligt viser, at de opstillede liberale betingelser for markedsadgang for ukrainske transportvirksomheder bør revideres. 46 proent af lastbilerne er tomme ved indkørsel (i EU), deres 40-dages ophold på EU-territorium og en stigning i antallet af ukrainske transportvirksomheder med adgang til EU-markedet på 8.000 er tydelige tegn på overdreven udnyttelse af de fastsatte regler. 

Derudover må vi ikke glemme betydningen af, at ukrainske transportvirksomheders har adgang til CEMT’s multilaterale tilladelseskvote (475 CEMT basistilladelser, svarende til 5.550 årlige tilladelser), hvilket gør det muligt for lovligt etablerede transportører at levere andre og supplerende transportydelser, end dem, der er omfattet af de bilaterale kvoter.

Derfor opfordrer vi indtrængende EU's Ministerråd til at lytte til stemmerne fra erhvervet og justere EU-Ukraine-Aftalen om Vejtransport på en måde, så EU's indre marked forbliver beskyttet, og reglerne bliver håndhævet korrekt. 

Vi tror vitterligt på, at dette kan ske uden at gå på kompromis med vores hjælp til Ukraine. Systemet med kvoter er velkendt og implementeret blandt landene, afprøvet igennem årtier, bredt anerkendt og løbende finjusteret. Ukraines behov for en volumenforøgelse af vejtransporten til deres eksport og import kan opnås ved at øge mængderne af bilaterale kvoter til et givent rimeligt og dokumenteret niveau.


Den 26. februar 2024Underskrivere i organisationens navn listet i alfabetisk rækkefølge:
 • Georgi Petarneychev, President AEBTRI, Bulgarien

 • Olivier GROLLEAU, President AFTRI, Frankrig
 • 
Ana Monteiro Souta, General Manager ANTRAM, Portugal 
 • Josef Melzer, President ČESMAD Bohemia, Tjekkiet
 • Pavol Piešťanský, President ČESMAD Slovakia, Slovakiet 
 • Erik Østergaard, administrerende direktør DTL, Danmark

 • Stefan Schou, administrerende direktør ITD, Danmark

 • Zsolt Barna, President MKFE, Ungarn
⁠⁠
 • Torsten Laksafoss Holbek, administrerende direktør, NLA Nordic Logis/cs Associa/on ⁠
 • Jan-Terje Mentzoni, ac/ng administrerende direktør i NLF, Norge

 • Apostolos Kenanidis, President OFAE, Grækenland
⁠⁠
 • Ulric Langberg, ac/ng administrerende direktør i SÅ, Sverige

 • Anssi Kujala, administrerende direktør SKAL, Finland

 • Jan Buczek, President ZMPD, Polen 


Interesserede kan se den originale udtalelse (engelsk) her: 
Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.