:RAPPORT FRA DET ØKONOMISKE RÅD

Differentierede kilometerbaserede vejafgifter er positive

Onsdag 7. december 2022 kl: 13:40
Af: Redaktionen

Det Økonomiske Råd udsendte tirsdag en rapport - Økonomi og Miljø 2022 - hvor Rådet i afsnittet om aktuelle miljøøkonomiske problemstillinger omtaler de planlagte kørselsafgifter for lastbiler

I rapporten står der på side 23:

Vejtransport

Kørselsafgifter


"I juni 2022 blev der indgået aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler. Aftalen indebærer, at beskatningen af den tunge transport fra 2025 omlægges til en kilometerbaseret afgift, hvor afgiften differentieres efter køretøjets CO2-udledning, vægt samt hvorvidt de kørte kilometer sker i eller udenfor de store byer (de såkaldte miljøzoner). Afgiften bliver på denne måde mere målrettet de negative eksterne effekter, som den tunge trafik forårsager i form af eksempelvis CO2-udledning, trængsel, ulykker, støj, luftforurening og slitage på vejnettet. 

Beregninger i Økonomi og Miljø, 2021 peger på, at der er betydelige samfundsøkonomiske gevinster forbundet med at differentiere kørsels- afgifter efter, hvor og hvornår der køres. Det er derfor positivt, at afgiften for den tunge transport omlægges til at differentiere mellem by- og land- områder. Afgiften ville blive yderligere målrettet de eksterne omkostnin- ger ved trængsel og ulykker, hvis der også blev differentieret efter tids- punktet på dagen. Det er derfor positivt, at der i øjeblikket gennemføres udviklingsforsøg med kørselsafgifter, hvor der lægges op til en mere præcis regulering af de negative sideeffekter ved transporten, jf. Aftale om grøn omstilling af vejtransporten fra december 2020. I aftalen for den tunge transport er flere af de eksterne effekter endvidere værdisat betydeligt under deres faktiske omkostninger. De samfundsøkonomi- ske gevinster ved omlægningen kunne dermed øges yderligere ved at hæve satserne, så de i højere grad afspejler de faktiske omkostninger".


Interesserede kan hente rapporten via dette link - klik her:Klik venligst

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.