Forsikringsselskab med vognmandskunder vil skærpe klimakrav til sig selv og leverandører

Onsdag 27. oktober 2021 kl: 11:40
Share  


Af: Redaktionen

If, der er nordens største forsikringsselskab, tilslutter sig Science Based Targets initiativet. Sammen med en forventet primær effekt på investeringssiden, forventer If, at selskabet med sine klimamål kan skabe forstærket effekt gennem sine cirka 3.000 samarbejdspartnere i bil- og værksstedsbranchen og næsten 1.000 leverandører inden for skadeservice og genetablering

If Forsikring forpligter sig via sin tilslutning til Science Based Targets-initiativet (SBTi) til at opfylde en række klimamål i overensstemmelse med Paris-aftalen og bidrage til at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader.


- Vi ønsker, at de fremskridt, vi skal foretage i If, skal have størst mulig indflydelse i forhold til at begrænse de globale temperaturstigninger. Vi har analyseret potentiale og udfordringer omhyggeligt, og vi mener, at den mest ambitiøse måde at sikre dette på, er ved at kombinere vores egne klimamål med den nyeste klimaforskning, siger koncernchef Morten Thorsrud.


Om kort tid starter arbejdet på at få klarlagt mål og fremtidige investeringer og opsat milepæle for at nå forsikringskoncernens ambitioner. Målene skal herefter godkendes af klimainstansen Science Based Targets. Målene skal dække mindst 5 år og højst 15 år fra datoen for indsendelse. Fremskridt mod målene skal rapporteres gennemskueligt og offentligt hvert år.
Det er kun få uger siden, at If, som første nordiske forsikringsselskab, offentliggjorde, at de nu stiller krav til erhvervskunders ESG-adfærd og anvender det i forsikringsaftalerne. ESG er en engelsk fortkortelse for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.


Forstærket effekt gennem øget krav til leverandører 
If har siden 2008 arbejdet på at reducere klimaemissioner og har i perioden opnået reduktion i CO2e-emissioner fra egen drift med 59 procent. Med tilslutningen til SBTi ser koncernen en effekt, der går ud over egne initiativer og vil indebære en skærpelse af hidtidige leverandøraftaler.


Morten Thorsrud konstaterer, at indsatserne skal intensiveres på tværs af hele forsyningskæden i If.


- Det står klart, at vi kommer til at stille krav til leverandører og samarbejdspartnere for at nå de fremtidige mål. Men deri ligger også et ønske fra vores side om at ville både fastholde og tiltrække leverandører og samarbejdspartnere, der selv ønsker at opstille og indfri egne klimaindsatser, siger koncernchefen.


Skadesudbedringer for milliarder
Det er ikke i småtingsafdelingen, når Nordens største forsikringskoncern opgør de behandlede skadesager. Alene i 2020 foretog If skadesudbedringer og genetableringer for over 15 milliarder svenske kroner fordelt på over 526.000 køretøjs-relaterede skader og næsten 450.000 skader relateret til boliger og ejendomme. Inden for Mobility-sektoren tæller If godt 3.000 samarbejdspartnere i Norden, mens knap 1.000 leverandører foretager skadeservice og genetablering.


- Allerede i dag opfordrer vi vores samarbejdspartnere til at genbruge og reparere reservedele, hvor det er muligt. Sidste år reparerede og genbrugte vi over 3.400 ton metal og plast i stedet for nye reservedele. Men vi tror på, at vi kan gøre mere. Og vi er alle nødt til at gøre vores for at sikre, at vi kan overholde Paris-aftalen. Derfor hæver vi nu vores ambitioner og vælger at tilslutte os SBTi-initiativet, understreger Morten Thorsrud.


Investeringer tilpasses
SBTi-retningslinjerne for den finansielle sektor kræver, at koncernerne inkluderer investeringer i deres målsætning. If's investeringsportefølje på cirka 120 milliarder svenske kroner, hvoraf næsten 5 milliarder svenske kroner er investeret i grønne obligationer, repræsenterer størstedelen af If's samlede drivhusgasemissioner.


Forsikringskoncernen vil nu sætte mål for at tilpasse investeringsaktiviteterne Paris-aftalen. En indledende analyse af investeringsporteføljen viser, at If har et godt udgangspunkt, idet mere end halvdelen af porteføljen aktuelt kategoriseres som tilpasset Paris-aftalen. Næste trin vil være at foretage en bottom-up analyse af alle investeringer, en gennemgang af investeringspolitikken og en analyse af sektorer og virksomheder. Alle trin der peger mod fastlæggelsen af konkrete emissionsreduktionsmål. Målene indsendes til SBTi til officiel validering.


Sigter på at inspirere
Lidt over 1.000 virksomheder i 60 lande og inden for næsten 50 sektorer har forpligtet sig til at reducere deres emissioner i det tempo og i den nødvendige målestok hos Science Based Targets. Få nordiske forsikringsselskaber er i blandt.


- Som det førende nordiske forsikringsselskab håber vi med tilslutningen at kunne sætte et eksempel. Og særligt at andre vil følge efter, siger Morten Thorsrud.


SBTi er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP og Verdens Naturfonden (WWF), og målet er at give virksomheder mulighed for ad frivillighedens vej at opfylde konkrete videnskabeligt baserede klimamål.


If er ejet af den finske finanskoncern Sampo Group.


Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.