EU-Parlamentet vedtager EU’s vejpakke og åbner for en reform af vejtransportsektoren

Torsdag 9. juli 2020 kl: 11:06
Share  


Af: Redaktionen

Onsdag aften vedtog et flertal i EU-Parlamentet en færdigforhandlet version af den vejpakke, som EU-Kommissionen fremlagde første det af sidst i maj for tre år siden. Vejpakken skal skabe forbedrede arbejdsvilkår for chauffører, skabe klare regler for udstationering af chauffører, og sørge for bedre håndhævelse af love og regler for at bekæmpe ulovlig praksis

Flertallet i EU-Parlamentet godkendte onsdag aften alle tre retsakter i den form, de blev vedtaget af EU's ministre i april. Den politiske aftale med EU’s Ministerrådet blev indgået i december sidste år.


De reviderede regler for udstationering af chauffører, deres køre- og hviletider og bedre håndhævelse af cabotage-reglerne (regler om godstransport, der udføres på midlertidig basis af ikkehjemmehørende vognmænd i et værtsland) har til formål at sætte en stopper for konkurrenceforvridning i vejtransportsektoren og sikre chaufførerne forbedrede hviletider.


Bedre arbejdsvilkår for chauffører
De nye regler skal  bidrage til at sikre en forbedring af hviletiderne og gøre det muligt for chaufførerne at tilbringe mere tid hjemme. Virksomhederne skal lægge deres tidsplaner på en sådan måde, at chauffører inden for international godstransport kan vende hjem med jævne mellemrum (hver tredje eller fjerde uge afhængigt af arbejdsplanen). 


Den obligatoriske ugentlige hviletid kan ikke tages i førerhuset. Hvis denne hviletid ikke tages hjemme, skal virksomheden betale indkvarteringsomkostningerne.


En mere fair konkurrence og bekæmpelse af ulovlig praksis
Vejpakken betyder også, at lastbilernes tackografer vil blive benyttet til at registrere, når grænser krydses. Formålet hermed er at bekæmpe snyd. For at forhindre systematisk cabotage-kørsel skal der gå fire dage mellem to cabotagekørsler i samme land med samme køretøj.


For at bekæmpe brugen af postkasseselskaber skal vejtransportvirksomheder kunne dokumentere, at de er aktive i væsentligt omfang i den medlemsstat, hvor de er registreret. De nye regler vil også kræve, at lastbiler vender tilbage til virksomhedens driftscenter hver ottende uge. Brug af lette erhvervskøretøjer på over 2,5 ton vil også være underlagt EU's regler for transportvirksomheder, hvilket for eksempel betyder, at varevognene skal udstyres med en tackograf.


Klare regler for udstationering af chauffører for at sikre lige løn
De nye regler vil udgøre et klart lovgrundlag for at forhindre forskellige nationale tilgange og sikre chaufførerne en rimelig løn. Reglerne om udstationering vil gælde for cabotage-kørsel og international transport, men ikke for transitkørsel, bilaterale transporter og bilaterale transporter med to ekstra læsse- eller lossesteder.


De vedtagne regler træder i kraft, når de er offentliggjort i EU-Tidende, hvilket sker inden for de kommende uger.

  • Reglerne for udstationering finder anvendelse 18 måneder efter, at retsakten er trådt i kraft
  • Reglerne for hviletider, herunder at chaufførerne skal vende hjem, finder anvendelse 20 dage efter offentliggørelsen af retsakten
  • Reglerne om lastbilernes tilbagevenden og andre ændringer af reglerne om markedsadgang finder anvendelse 18 måneder efter, at retsakten er trådt i kraft
Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.