Lufthavn lancerer spareprogram og udskyder investeringer

Onsdag 18. marts 2020 kl: 12:07
Share  


Af: Redaktionen

I takt med, at det største flyselskab i Københavns Lufthavn på Amager, SAS, og andre flyselskaber kraftigt reducerer som følge af den aktuelle corona-situation, gør lufthavnen klar til at håndtere den kommende periode med meget lav driftsaktivitet. Lufthavnens ledelse har arbejdet med en plan, der betyder, at der spares på operationelle omkostninger og udskydes investeringer i den igangværende investeringsplan for lufthavnen

Samtidig er lufthavnens ledelse i dialog med tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer om tiltag, der midlertidigt skal sikre, at lufthavnen kan opretholde en minimumsdrift og samtidig bidrage til kraftigt at reducere lufthavnens omkostninger. Ledelsen forventer i den forbindelse også at gøre brug af den lønkompensationsordning, som S-Regeringen har fremlagt sammen med arbejdsmarkedets parter.


Ordningen vil blive taget i brug for medarbejdere, der som følge af den markant lavere driftsaktivitet vil blive sendt hjem. På nuværende tidspunkt forventer lufthavnens ledelse over de kommende uger gradvist at sende op mod 1.500 medarbejdere hjem. Lufthavnen selv har i alt 2.600 ansatte, mens der i alt arbejder mellem 22.000 og 23.000 i lufthavnens butikker og blandt flyselskaber og handlingsselskaber.


- Vi er i øjeblikket i gang med at håndtere en helt usædvanlig og alvorlig krise for lufthavnen. Udover det, vi selv kan gøre for at operere på et lavere blus, er det positivt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har lanceret en løsning, der indebærer mulighed for lønkompensation til medarbejdere. Det hjælper os med at navigere lidt mere langsigtet og arbejde målrettet på at undgå afskedigelser, mens krisen står på, siger Thomas Woldbye, der er direktør i Københavns Lufthavn.


Besparelser på omkostninger og investeringer
Ved at gennemgå alle lufthavnens forretningsområder har ledelsen fundet frem til, at der for resten af året samlet kan spares i størrelsesordenen 250 - 350 millioner kroner i løbende driftsomkostninger - herunder omkostninger til marketing og konsulenter og eksterne kontrakter, samt reducerede personaleomkostninger, inden der indregnes den gradvise indfasning af lønkompensationsordningen.


Herudover er der fundet en række igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt sættes på hold eller udskydes. Det vil samlet medføre besparelser i lufthavnens investeringsprogram i niveauet 400-700 millioner kroner for resten af året. 


Københavns Lufthavn er i gang med en række større udviklingsprojekter - blandt andet udvidelse af Terminal 3 airside. Det er eksempelvis dette projekt, som lufthavnen udskyder en del af arbejdet på. Derudover er der en række mindre opgraderinger af lufthavnens infrastruktur, der midlertidigt sættes på hold, herunder klimarettede tiltag som opsætning af nye solpaneler og el-ladestandere. Alle safety-relaterede investeringer bliver friholdt fra besparelsesprogrammet, der nu bliver sat i værk.


På baggrund af den store usikkerhed, COVID-19 har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden og usikkerhed om situationens varighed, er det på nuværende tidspunkt fortsat ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske påvirkninger af Corona-virussen. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede investeringer. Som en konsekvens heraf vil Københavns Lufthavn fortsat løbende vurdere og tilpasse de operationelle omkostninger og investeringsniveauet.


Drift opretholdes for at understøtte samfundskritisk infrastruktur
De identificerede besparelser og udskudte investeringer går ikke ud over lufthavnens evne til at fastholde fokus på at drive en sikker og effektiv lufthavn.


- Selv om mange flyselskaber er i gang med at lukke ned for store dele af deres operationer i CPH, har vi som lufthavn en vigtig opgave i at opretholde driften og sørge for at sikre samfundsnødvendige flyoperationer, herunder blandt andet fragt. Vores primære fokus er at sørge for, at de tiltag, vi gør nu, ikke giver varig skade på vores evne til hurtigt at komme tilbage i normal drift, når situationen kræver det. Samtidig skal vi beskytte CPH’s økonomiske fundament og langsigtede mulighed for at udfylde rollen som kritisk infrastruktur for Danmark, siger Thomas Woldbye.


Som en af de meget samfundskritiske opgaver, understøtter Københavns Lufthavn blandt andet den fragt, der enten som eksport skal ud af Danmark eller som kommer til Danmark med fragtfly og ordinær rutetrafik. Luftfragten i Danmark transporterer 33 procent af værdien af landets samlede eksport, og hver dag er der eksempelvis store mængder af medicin og forbrugsvarer, der kommer ind og ud af landet.


Samlet kriseregning skal være så lille som mulig
- Det er meldt ud, at regeringen aktuelt overvejer forskellige tiltag for at stabilisere den kritiske infrastruktur i dansk luftfart. Jeg vil gerne rose den handlekraft, der har været udvist fra politisk side for at sikre, at den store økonomiske krise som luftfarten er i, ikke giver varige skader på dansk økonomi som helhed. Det er godt for luftfartens kritiske rolle som kanal for at udveksle varer, services og oplevelser af høj værdi, at regeringen overvejer yderligere tiltag. Det handler ikke blot om at understøtte kritisk infrastruktur, men at sørge for, at den samlede regning af denne krise for hele samfundet bliver så lille som muligt, siger Thomas Woldbye og fortsætter:


- Det er klart, at vi skal gøre, hvad vi kan, for selv at håndtere denne pludseligt opståede udfordring for Københavns Lufthavn. Situationen er dog alvorlig, og vi kan komme til et punkt, hvor vi må spare så hårdt, at der er risiko for, at den kritiske infrastruktur tager varig skade. Udover større økonomiske tab for lufthavnen og staten, vil det kunne blive meget alvorligt for virksomheder, medarbejdere og leverandører til lufthavnen. Derfor vil det have helt afgørende virkning, hvis der kan findes politiske løsninger, som stabiliserer nedturen i luftfarten og forhindrer, at bunden går helt ud af selskaberne, der opererer på tværs af alle dele af luftfarten - for eksempel i form af kompensationsordninger, som man så i EU under askeskyen og 9/11, og finansielle garantier. Hvilken præcis form eller timing, det får, har vi fuld tillid til, at regering og Folketinget kan vurder.


Gradvis nedlukning af lufthavnens drift og shoppingcenter
Københavns Lufthavn vil i de kommende dage indrette sin drift efter, at langt færre flyoperationer skal gennemføres. Passagertrafikken er reduceret med op til 70 procent, og dette tal ventes at vokse over de kommende dage.


På den korte bane vil der især være fokus på at håndtere ankommende fly med danskere, der har fulgt regeringens råd om at vende hjem til Danmark hurtigst muligt - samt på at bistå myndighederne med at håndtere opgaver i relation til den indførte grænsekontrol.


Samtidig løser lufthavnen en aktuel udfordring for de flyselskaber, der har brug for midlertidigt at parkere deres fly, indtil driften kan genoptages. Det betyder aktuelt, at to ud af tre landingsbaner i lufthavnen er taget ud af drift og vil blive brugt som parkeringsplads for fly. Det er forventningen, at der inden længe er parkeret et højt tocifret antal fly på banerne i Københavns Lufthavn. 


Københavns Lufthavn driver normalt Danmarks største shoppingcenter. Lufthavnen har 91 butikker og 46 restauranter i terminalerne. En stor del af disse butikker og restauranter lukkes ned midlertidigt over de kommende dage. Lufthavnen har indgået aftale med en række forpagtere af butikker og restauranter, så et minimum af restauranter og butikker holder åbent til at håndtere de passagerer, der vil opholde sig i lufthavnen i den kommende periode. Det gælder primært i lufthavnens finger C, hvor ankommende passagerer siden i lørdags er blevet paskontrolleret som følge af den indførte grænsekontrol.
Klik venligst

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.