Enighed i EU åbner for mindre CO2-udledning fra tunge køretøjer

Tirsdag 19. februar 2019 kl: 12:57
Share  


Af: Redaktionen

EU-landene og EU-Parlamentet er blevet enige om en endelig aftale, der for første gang fastsætter CO2-krav til nye tunge køretøjer. Reglerne, der har været på vej gennem EU-systemet et stykke tid, tager udgangspunkt i, at udledningerne fra transportsektoren generelt udgør omkring 25 procent af EU’s CO2-udledning med en stigende tendens

Da EU-landene har tilsluttet sig Paris-aftalen fra 2015 er det nødvendigt med EU-tiltag for at fremme den grønne omstilling i transportsektoren.


Den aftale, som EU’s Ministerråd under rumænsk ledelse er blevet enig med EU-Parlamentet om, stiller krav om, at nye lastbiler skal udlede 15 procent mindre CO2 i 2025 og 30 procent mindre CO2 i 2030 i forhold til 2019. Kravene skal bidrage til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætte skub i udviklingen af mere klimavenlige køretøjer.


I forbindelse med forhandlingerne har Danmark haft en ambition om at at få et bindende reduktionsmål for 2030 og ikke blot vejledende, som EU-Kommissionen havde foreslået.


- Jeg er glad for, at vi nu endeligt kan afslutte forhandlingerne med et resultat, der tager endnu et skridt i den svære udfordring med at reducere de stigende emissioner i transportsektoren. Danmark har presset på for at få en så ambitiøs aftale som muligt, og vi vil forsøge at styrke målet yderligere, når det skal evalueres i 2022, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).


Han fremfører, at aftalen giver producenterne et incitament til at producere flere klimavenlige lastbiler, og at denne tilskyndelse er blevet styrket i den endelige aftale. 


Den danske minister mener, at politikerne med aftaleteksten sender et klart signal til producenterne om, at der er behov for at begynde på den langsigtede omstilling allerede nu. Ifølge Lars Chr. Lilleholt er aftalen blot begyndelsen på omstillingen til en grøn transportsektor.


- Regeringen har sat et ambitiøst mål om udfasning af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Lige nu er det kun få andre EU-lande, der er ligeså ambitiøse som os, men jeg tror og håber på, at vi kan få flere lande med på, at vi skal have en tidsplan for udfasning af disse biler i EU. Jeg vil arbejde videre for at det bliver en prioritet i EU under den næste kommission, siger Lars Chr. Lilleholt.


Aftalen skal formelt godkendes af EU’s medlemslande og EU-Parlamentet. Der er valg ti EU-Parlamentet senere på foråret og efterfølgende skal der udpeges en nu EU-Kommission.


Fakta om aftalen:
  • Aftalen indeholder et bindende reduktionsmål for CO2-udledning på 15 procent i 2025 sammenlignet med 2019 og 30 procent i 2030. Det er første gang, at EU stiller CO2-krav til tunge køretøjer
  • Aftalen indeholder en incitamentsstruktur, der for perioden 2019 til 2025 skal give producenterne incitament til at producere flere nul- og lavemissionskøretøjer via en kreditmekanisme. Efter 2025 skal det vurderes, om mekanismen er passende set i forhold til den teknologiske udvikling
  • Der er i aftalen indbygget en revision i 2022, hvor der blandt andet skal gøres status over effekten af forslaget og tages stilling til reduktionsmålet i 2030 samt forslagets incitamenter til fremme af klimavenlige køretøjer. Det skal gøre det muligt at skrue op for ambitionsniveauet for både reduktionskravet i 2030 og for incitamentet til, at der produceres flere klimavenlige biler


(Infografik: Volvo Trucks)


Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.