TRANSPORTORGANISATION:

Det er problematisk at varebiler ikke indgår i ny aftale om chaufførløn

Tirsdag 21. januar 2020 kl: 12:48
Share  


Af: Redaktionen

Det er problematisk, at varebilschauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark, ikke indgår i den aftale om aflønning af udenlandske chauffører, som et bredt flertal i Folketinget indgik i onsdag i sidst euge. Det mener transportorganisationen ITD, som peger på, at man risikerer, at godstransporten flyttes over på mindre biler, hvor chaufførernes rettigheder ikke er reguleret

Får ITD ret i sin vurdering, vil det fortsat være en udfordring at skabe ordnede forhold i branchen, og det risikerer at skævvride konkurrencen.


ITD peger på, at en del af den internationale godstransport er flyttet fra lastbiler og over på varebiler i de senere år. En af årsagerne er, at godskørsel med varebiler er undtaget fra en række af de EU-regler, som godskørsel med lastbiler er underlagt. Undtagelsen gælder dog ikke cabotage-reglerne, som varebilerne også er underlagt.


I den politiske aftale, som et flertal i Folketinget indgik onsdag i sidste uge, tages der udgangspunkt i et fælles forslag fra DA og FH. Her fremgår det på forslagets første side, at ”Da cabotagekørsel og kombinerede transporter udelukkende udføres med køretøjer over 3.500 kg, har parterne ikke fundet anledning til i dette forslag at foreslå justeringer i godskørselsloven på varebilsområdet”. Man er blevet enige om regler, der ikke omfatter cabotagekørsel med varebiler med en totalvægt på 3.500 kg og derunder.


Men cabotage-reglerne gælder for varebiler, og ITD peger på, at det er område, som har haft betydelig fokus i andre lande i takt med, at der er sket en stigning i antallet af udenlandske varebiler.


- Fra svensk side hører vi, at man oplever problemer med en lang række udenlandske varebiler, der kører godskørsel, og som primært kommer ind i Sverige fra Danmark. Det naturlige skridt havde derfor været, at man fra politisk side lavede en aftale, hvor varebilschaufførerne også blev omfattet, siger Jens Hvid Bang, der er chefkonsulent i ITD’s politiske afdeling.


Udviklingen har medført, at man på EU-plan har vedtaget at sænke vægtgrænsen på en række regler, der i dag gælder for lastbiler, så de også omfatter varebiler. Blandt andet vil man i fremtiden skulle have en tilladelse for at kunne køre international godskørsel og cabotagekørsel med varebil. Det er en del af den kommende Vejpakke.


Folketinget hænger efter ITD’s mening i bremsen, når det kommer til indsatsen mod varebiler. Det gælder ikke kun i den politiske aftale om chaufførløn. Det gælder efter ITD’s opfattelse også kontrollen.


- Hvis der ikke bliver skabt lige vilkår for godskørsel, uanset om det foregår med lastbil eller varebil, så risikerer vi i fremtiden, at der vil ske et endnu større skifte fra lastbiler og varebiler. Det gavner hverken vognmandserhvervet eller chaufførernes arbejdsvilkår. Vi opfordrer derfor politikerne til at se nærmere på reglerne for varebilschaufførerne, så vi får skabt ordnede forhold over hele linjen og ikke skævvrider konkurrencen yderligere, siger Jens Hvid Bang.
Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.