Volvo Trucks vil skynde på udviklingen af mere klimavenlig transport

Tirsdag 19. februar 2019 kl: 12:43
Share  


Af: Redaktionen

MED VIDEO: Mandag blev EU’s Ministerråd ledet af det rumænske formandsskab enig med EU-Parlamentet om nye regler, som sætter mål for, hvor meget CO2 tunge køretøjer må udlede efter 2025 og efter 2030. Fra 2025 og frem til og med 2029 skal udslippet ned med gennemsnitligt 15 procent sammenlignet med udslippet i 2019. Fra 2030 skal udslippet ned med gennemsnitligt 30 procent


For at fremskynde udviklingen vil eksempelvis Volvo Trucks fortsætte med at investere i mere klimavenlige transportløsninger. Fra Volvo Trucks lyder det i den forbindelse, at det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at stimulere efterspørgslen efter køretøjer med lave CO2-udledninger.


- Reduktion af klimaemissioner fra tunge køretøjer er en utrolig vigtig opgave, og det er fundamentalt for vores initiativer inden for bæredygtig transport. Hos Volvo Trucks er vi godt rustet til at tage denne udfordring op. Det er naturligt, at EU nu indfører grænser for CO2-udledninger. For at fremskynde denne overgang vil vi dog også gerne se nogle stærkere økonomiske incitamenter for de kunder, der går forrest og vælger mere klimavenlige køretøjer, siger Roger Alm, der er direktør for Volvo Trucks.


Volvo trucks fremhæver eksempelvis, at elektriske lastbiler kan bidrage til at reducere CO2-udledningerne. Volvo Trucks lancerede deres første lastbilmodeller med elektrisk drivline i 2018 og starter serieproduktion i år.


- Vi er på det stadie, hvor teknologien snart vil være klar til bredere applikationer inden for tung transport. Såfremt efterspørgslen stimuleres og den nye infrastruktur for opladning udvides, vil volumen også kunne øges hurtigere end det ellers ville være muligt, siger Lars Mårtensson, der er direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.


Andre mere klimavenlige løsninger omfatter natur- og biogas. Volvo Trucks peger på, at man ved at køre en lastbil med gasmotor og med naturgas i tanken kan reducere CO2-udledningen med ca. 20 procent sammenlignet med en tilsvarende lastbil med dieselmotor. Med biogas kan CO2-emissionerne reduceres med 100 procent, når man isoleret ser på driften af lastbilen.


Selvom man hos lastbilprocenterne generelt ser på alternativer til dieselmotorerne, er der stadig fokus på udvikling af dieselmotorerne.Volvo Trucks fortsætter eksempelvis med at videreudvikle de dieseldrevne lastbiler, der i øjeblikket udgør den absolut største del af salget.


I den forbindelse fremhæver Volvo Trucks at dieselmotorernes brændstofforbrug og dermed også CO2-udledningen for en typisk lastbil til fjerntransport siden starten af 1990'erne er faldet med 20 procent. Volvo Trucks tager udgangspunkt i en Volvo F12 fra 1991 Volvo og en Volvo FH13 fra 2016.


Og der er ifølge Volvo Trucks plads til yderligere forbedringer med mere effektive drivliner, lavere rullemodstand og bedre aerodynamik. Derudover skal hver lastbil være optimeret til sin specifikke transportopgave.


Imens de emissionsgrænser, som EU har fastlagt, sætter en klar tidsplan for køretøjsproducenterne, så har målet - at forbedre brændstofeffektivitet og reducere klimapåvirkningen - haft topprioritet for lastbilproduceterne i mange år - blandt andet fordi brændstofforbruget udgør omkring en tredjedel af omkostninger ti at holde en lastbil kørende.


- Vores ambition har altid været at kunne tilbyde vores kunder den optimale energieffektive og omfattende løsning til den pågældende transportopgave, siger Lars Mårtensson.


Blandt Volvo Trucks' kunder såvel som mange transportopgavekunder, er der stor interesse for at gøre transporten mere klimavenlig. En udvidelse af støtten til investeringer eller skattelettelser for dem, der vælger at investere i klimaeffektiv teknologi ville gøre en stor forskel, påpeger Volvo Trucks.


- Nye teknologier, der bidrager til at nedbringe CO2-udledningen skal kunne komme på markedet hurtigere. En øget hastighed i myndighedernes gennemgangs- og certificeringsproces ville fremskynde introduktionen af nye innovationer inden for transportsektoren, siger Lars Mårtensson og fortsætter:


- EU-forordningen dækker emissioner fra selve køretøjerne, imens Volvo Trucks har en bredere tilgang til spørgsmålet. Hvis alle dele af transportsystemet arbejder sammen henimod det samme mål, kan vi reducere klimapåvirkningen langt mere. Bedre logistik, øget adgang til biobrændstof, brændstofeffektiv træning til chauffører, aerodynamiske trailere, forbedrede vejstandarder og øgede muligheder for at anvende højkapacitetskøretøjer er bare nogle af de måder, hvorpå andre parter kan bidrager.


EU’s ministerråd tilsluttede sig i sidste uge nye regler om, at lastbilers førerhuse må være længere, så de kan blive mere aerodynamiske og trafiksikre.


Fakta:
  • Den nye EU-forordning om CO2-udledningen fra tunge køretøjer gælder for køretøjer fremstillet og registreret i eller efter 2019
  • Gennemsnitlige emissioner skal reduceres med 15 procent fra 2025 og med 30 procent med udgangspunkt i 2030 sammenlignet med 2019
  • Reduktionsniveauerne refererer til de gennemsnitlige emissioner fra lastbiler fremstillet af de respektive fabrikanter i forhold til 2019-gennemsnit for industrien
  • Tunge køretøjers bidrager til knap 5 procent af drivhusgasemissionerne i EU


Klik venligst

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.