International maritim organisation er klar med udkast til klimastrategi

Onsdag 1. november 2017 kl: 23:00
Share  


Af: Redaktionen

Udkastet til en international plan for reduktion af CO2-udledning i skibsfarten ligger klar efter en uges intensive forhandlinger i FN’s maritime organisation, IMO. Aftalen forventes vedtaget af IMO’s miljøkomité i april næste år

Strategien indeholder bud på ambitionsniveauet for reduktionerne af skibes CO2-udledninger, samt en liste over mulige tiltag til, hvordan reduktionerne skal ske på kort, mellemlang og lang sigt.


Skitsen for klimaplanen adresserer også en vision for IMO’s bidrag til Paris-aftalen om at holde de globale temperaturstigninger under to grader. 
Ifølge Danske Rederier er ambitionsniveauet i landene er dog fortsat af forskellig karakter. Derfor er der flere bud på konkrete tiltag til, hvordan udledningerne mindskes, da man endnu ikke er kommet til enighed om, hvordan man bedst gør dette.


- Vi er meget tilfredse med, at der nu er et konkret udkast til en international klimastrategi for skibsfarten på bordet. Resultatet af ugens forhandlinger er præcist, som vi forventede, og for os er det vigtigt, at alle forslag stadig er i spil. Dette var den anden ud af tre forhandlingsrunder, og rent forhandlingstaktisk er der ingen af parterne, der giver sig på kardinalpunkter på så tidligt et tidspunkt. ’Nothing is agreed untill everything is agreed’, og det er den rigtige vej, hvis IMO-landene skal nå til enighed, siger Maria Bruun Skipper, der er underdirektør i Danske Rederier.


Forhandlingerne om klimastrategien tog udgangspunkt i en syvpunktsplan, som man var blevet enige om på IMO’s miljøkomités møde i juli. Den endelige vedtagelse af strategien forventes at falde på plads i april næste år, hvor klimaarbejdsgruppen mødes for sidste gang. 


- Vi bifalder, at IMO-medlemslandene har arbejdet hårdt og fokuseret på at finde fælles fodslag. Havde dette været den sidste forhandlingsrunde, havde resultatet været katastrofalt. Det er ingen overraskelse for os, at der fortsat er udeståender på centrale elementer af klimaplanen såsom, hvilken procentsats skibsfarten skal reducere sin CO2-udledningmed, og hvordan disse reduktionsmål skal realiseres, siger Maria Bruun Skipper og fortsætter:


- Danske Rederier er glade for, at mange lande, heriblandt Danmark, fortsat skubber på for at IMO’s klimastrategi bliver ambitiøs. Det er også afgørende for os, at industrien har bidraget konstruktivt i drøftelserne, og at de internationale rederiorganisationers fælles forslag til reduktionsmål er inkluderet i udkastet.
 

Tidslinje
  • Oktober 2016: IMO vedtog en tidsplan for udarbejdelse af en klimastrategi for, hvordan skibsfartens udledning af CO2 skal reduceres. Processen er opdelt i to: en foreløbig klimaplan og en endelig klimaplan
  • Juli 2017: IMO enes om en syvpunktsplan for strukturen for klimastrategien. Strategien skal blandt andet indeholde et fælles ambitionsniveau, samt en plan for, hvordan CO2-reduktionerne bliver realiseret på kort, mellemlang og lang sigt. Herudover vil der være fokus på kapacitetsopbygning i udviklingslande, kommunikation af IMO’s klimaambitioner samt forskning og innovation
  • April 2018: Arbejdsgruppen mødes en sidste gang for at færdiggøre den foreløbige klimaplan
  • April 2018: En foreløbig klimastrategi skal vedtages af IMO på dets miljøkomitémøde (MEPC 72)
  • 2019: IMO begynder at indsamle data for alle skibes brændstofforbrug for at danne sig et globalt overblik over skibsfartens CO2-udledninger. Klimastrategien skal realitetstjekkes på baggrund af det indsamlede data
  • 2023: Den endelige klimastrategi skal vedtages af IMO’s miljøkomité, MEPC
IMO har 172 medlemslande, og beslutninger træffes ved konsensus. NGO’er og erhvervsorganisationer kan også deltage i og bidrage til møderne som observatører.
Klik venligst

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.